Politisk tv-reklam

Motion 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-27
Numrering
2010-10-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att politisk tv-reklam ska erbjudas likvärdigt och på samma villkor till i val samtliga deltagande partier.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att som ansvarig utgivare för politisk tv-reklam ska vara av avsändaren, det politiska partiet, utsedd företrädare.

Motivering

I Sverige har endast TV4 rätt att sända politisk tv-reklam. Generellt sett har just tv-reklam ett enormt genomslag och påverkar konsumenten mer än något annat reklammedium. I och med tv-reklamens enorma möjligheter att påverka väljaren vilar ett stort ansvar på utförandet. Det är i ett demokratiskt val av yttersta vikt att möjligheten att sända tv-reklam säkerställs för alla partier och på lika villkor. Det är också av samma skäl nödvändigt att enskildas, till exempel tv-kanalers ansvariga utgivares, möjligheter att påverka innehållet i reklamen stark begränsas.

I valet till Europaparlamentet 2009 nekades Sverigedemokraterna politisk tv-reklam av TV4. I valet var Sverigedemokraterna ca 25 000 röster från ett mandat i parlamentet. Det finns skäl att misstänka att TV4:s beslut påverkade valutgången. Det kan inte uteslutas att beslutet berövade SD ett mandat.

I valrörelsen inför de allmänna valen den 19 september 2010 stoppade TV4:s ansvarige utgivare Sverigedemokraternas reklamfilm från att sändas i originalversionen. De skäl som angavs var två: dels att filmen utgjorde hets mot folkgrupp, dels att filmen i sin dåvarande tappning stred mot demokratiparagrafen i radio- och tv-lagen.

Filmen kunde av JK prövas mot lagstiftningen avseende hets mot folkgrupp då den visades i originalversion på flera nättidningar. Filmen friades av JK.

Filmen kunde däremot inte prövas mot den så kallade demokratiparagrafen då den inte förevisades i originalversionen i svensk tv. Däremot förevisades den i sin ursprungliga version av både finska YLE och danska DR. Även danska TV2 visade filmen.

Det finns starka skäl att anta att TV4:s beslut inte bara var felaktigt, utan att det också påverkade valutgången.

Av de skäl som anges i motionen föreslås härmed att regeringen ser över lagstiftningen på området så att politisk tv-reklam i framtiden inte tillåts påverka valutgången på ett otillbörligt sätt. Det är motionärernas bestämda uppfattning att politisk tv-reklam ska erbjudas likvärdigt och på samma villkor till i val samtliga deltagande partier. För att undvika otillbörlig påverkan på valresultatet föreslås även att som ansvarig utgivare, juridiskt ansvarig för politisk tv-reklam, ska vara av avsändaren, det politiska partiet, utsedd företrädare.

Stockholm den 27 oktober 2010

Sven-Olof Sällström (SD)

Mattias Karlsson (SD)

Yrkanden (2)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att politisk tv-reklam ska erbjudas likvärdigt och på samma villkor till i val samtliga deltagande partier.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att som ansvarig utgivare för politisk tv-reklam ska vara av avsändaren, det politiska partiet, utsedd företrädare.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.