Till innehåll på sidan

Personer med funktionsnedsättning

Motion 2016/17:140 av Eva Lohman och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-27
Granskad
2016-09-29
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Folkhälsoläget undersöks regelbundet av offentliga instanser och av andra aktörer. Funktionsnedsättning är en av parametrarna och det visar sig genomgående att folkhälsoläget är avsevärt sämre hos funktionsnedsatta än hos övriga befolkningen.

Årliga undersökningar har visat att personer med funktionsnedsättningar genomgående mår sämre och har sämre hälsa. Könsuppdelad statistik visar även att kvinnor har ett generellt sämre hälsoläge än män. Det saknas tyvärr fortfarande kunskap om hur och med vilka åtgärder som kan genomföras för att komma till rätta med de här problemen, speciellt avseende funktionsnedsatta.

I skrivelsen ”En folkhälsopolitik med människan i centrum” (2011/12:166) konstateras bland annat att funktionsnedsättning i sig ofta leder till utestängning från samhället på flera områden. Regeringen bedömde då att detta innebär en stor utmaning och att arbetet måste intensifieras ytterligare för att komma tillrätta med problemen.

En konsekvensanalys, syftandes till konkreta åtgärder, bör därför genomföras på de områden som, både direkt och indirekt, har påverkan på hälsoläget för funktionsnedsatta. Möjligheten bör vidare ses över att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att utreda orsaker till den dåliga folkhälsostatistiken för gruppen funktionsnedsatta samt ta reda på sambandet mellan folkhälsan och hur stöd samt samhällsservice ser ut för gruppen i stort.

 

 

Eva Lohman (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om folkhälsoproblem för personer med funktionsnedsättning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.