Till innehåll på sidan

Översyn av straffavgifter vid överträdelse av plan- och bygglagens samt miljöbalkens bestämmelser

Motion 2011/12:C268 av Gunnar Sandberg och Marie Nordén (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-04
Numrering
2011-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av straffavgifter i samband med överträdelser av plan- och bygglagen.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av miljöbalkens bestämmelser.1

1 Yrkande 2 hänvisat till MJU.

Motivering

Grunden för en bra myndighetsutövning är att befolkningen i vårt land förstår nyttan med de lagar och regler som myndighetsutövningen vilar på och har respekt för sättet den utövas på.

Vi lever i ett samhälle med ett stort antal regleringar och vi förutsätter oftast att befolkningen har en skyldighet att känna till alla dessa och dessutom följer dem. Var och en förstår att detta i praktiken är omöjliga krav. Vid överträdelse av plan- och bygglagens samt miljöbalkens bestämmelser borde det självklara vara att en personlig kontakt togs så att vederbörande hade en möjlighet att rätta till bristerna. Detta arbetssätt är ganska unikt då oftast en straffavgift åläggs den drabbade och bidrar inte till den respekt som samhället hoppas på.

Befolkningens respekt för reglerna och för myndighetsutövaren skulle i väsentlig utsträckning ökas om det var möjligt att uppmana den felande att göra om och göra rätt utan att ta ut straffavgiften. Sanktionsmöjligheter fyller sitt syfte när den felande vägrar att göra rättelse, men känns i vanliga fall mer som en onödig eftersläng. Det väsentliga är att det felaktiga rättas till och då är det pedagogiskt bättre att den felande får lägga pengarna på att göra rättelsen.

Bristerna i att inte följa eller inte känna till alla byggnormer är vanliga när privatpersoner bygger åt sig själv eller hos vänner och bekanta med underlåtelse att göra anmälningar enligt miljöbalken.

Så för en tydlighet och för möjliggörandet av större respekt för de lagar och regler som finns bör en översyn göras när det gäller straffavgifter vid överträdelse av plan- och bygglagens samt miljöbalkens bestämmelser.

Stockholm den 3 oktober 2011

Gunnar Sandberg (S)

Marie Nordén (S)

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av straffavgifter i samband med överträdelser av plan- och bygglagen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av miljöbalkens bestämmelser.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.