Till innehåll på sidan

Översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT

Motion 2016/17:1610 av Catharina Bråkenhielm (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Dagligen ser vi hur alkohol och alkoholkonsumtion glorifieras i de licensfinansierade SVT-kanalerna.

Till exempel skildrar programmet Vem bor här ingående hur det dricks starköl hemma hos folk, och som avslutning skålas det i champagne för att fira segraren.

Fram till 2003 var all form av alkoholreklam förbjuden i Sverige, men i och med Marknadsdomstolens avgörande i det så kallade Gourmetmålet är det i dag tillåtet att göra reklam. All alkoholreklam i Sverige måste däremot iaktta särskild måttfullhet och får inte rikta sig till ungdomar under 25 år. Detsamma borde gälla all exponering av alkohol i public service.

Genom att så ofta och tydligt visa och glorifiera alkoholkonsumtion i SVT bidrar public service till att normalisera det myckna drickandet.

Exakta siffror på hur många som missbrukar eller är beroende av alkohol är i stort sett omöjligt att ta fram. Det är till exempel inte alla som söker vård trots att de har problem. År 2014 gjordes en enkätundersökning där man frågade personer i åldern 17-84 år om deras alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksvanor. Undersökningen visar att ca 446 000 personer var beroende av eller missbrukade alkohol i Sverige år 2014.

 

 

Catharina Bråkenhielm (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om översyn av reglerna för hur alkohol exponeras i SVT och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Kulturutskottet
  Betänkande 2016/17:KrU7
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.