Översyn av länsstyrelsernas arbetssätt

Motion 2016/17:1487 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-10-04
Granskad
2016-10-04
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av länsstyrelsernas arbetssätt för att säkerställa en enhetlig och rättssäker hantering av länsstyrelsernas ansvarsområden i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Länsstyrelserna är regeringens förlängda arm i Sverige och hanterar både tillståndsärenden, tillsyn, naturvård, miljöskydd och regional utveckling och kontrollerar olika verksamheter, såväl privata som offentliga. Ansvarsområdet är stort och möjligheten att påverka utvecklingen i länen likaså.

Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar, kan vi läsa på länsstyrelsernas hemsida. Frågan är om denna samverkan är tillräcklig, när vi gång på gång får signaler om att liknande ärenden hanteras mycket olika hos de olika länsstyrelserna.

De senaste åren har speciellt tillsynsärenden rörande den småskaliga vattenkraften ifrågasatts. Berörda parter känner sig inte övertygade om att rättssäkerheten tillvaratas och när man jämför sig med hur andra länsstyrelser hanterar liknande ärenden upplevs systemet som orättvist. 

Det målas upp en bild av Davids kamp mot Goliat, en bild som inte är värdig ett modernt rättssamhälle och som riskerar urholka tron på länsstyrelsernas opartiskhet.

Självklart ligger det på lagstiftaren att rätta till brister om lagstiftningen visar sig styra åt fel håll, men signalerna om att länsstyrelserna tolkar lagstiftningen olika är ett problem och bör utredas så att invånarna i Sverige inte förlorar tilltron till regeringens förlängda arm i vårt långsträckta land.

 

 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av länsstyrelsernas arbetssätt för att säkerställa en enhetlig och rättssäker hantering av länsstyrelsernas ansvarsområden i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2017/18:KU37
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.