Översyn av gällande alkohollagstiftning

Motion 2017/18:3195 av Lars Beckman (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn för att krogar och restauranger i normalfallet ska kunna ha öppet till kl. 5.00 i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av den mängd alkohol som får serveras på exempelvis ett mikrobryggeri och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Ofta kan man läsa i media om att kommunerna i Sverige tolkar alkohollagstiftningen olika. Det beror på utformningen av lagstiftningen och för att samma lagar ska gälla oavsett i vilken kommun man befinner sig i är det nödvändigt att göra en översyn.

Ett exempel på olikheten i lagen är öppettider för krogar och restauranger där det idag ser mycket olika ut. Normalfallet borde bli att alla restauranger i Sverige ska kunna ha öppet till klockan 05.00.

Vi har också sett att det har växt fram en stor och omfattande småskalig mikrobryggerinäring de senaste åren. Som konsument bör man kunna besöka ett mikrobryggeri och prova produkterna vid besöket på dessa anläggningar. I vissa kommuner får man servera ett glas med mycket liten mängd alkohol. Detta är främst en lösning för starksprit men ej anpassad vid provning av exempelvis öl.

Det finns många regler och detaljer som en krögare har att ta hänsyn till för att följa lagen. I ett modernt samhälle som Sverige borde man kunna förenkla regelverket ordentligt och anpassa det till hur samhället ser ut idag. Förr fanns det kanske ett behov av en omfattande och detaljerad lagstiftning runt servering av alkohol men i takt med att samhället har utvecklats och befolkningen har blivit mer global, så har även behovet av en så detaljerad lagstiftning minskat. Man måste utgå från att företagaren som driver sitt företag har allt intresse av att verksamheten inte orsakar olägenheter för kunderna då inte skulle komma till restaurangen/baren om det inte var en trevlig och trivsam miljö.

 

 

Lars Beckman (M)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn för att krogar och restauranger i normalfallet ska kunna ha öppet till kl. 5.00 i alla kommuner och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av den mängd alkohol som får serveras på exempelvis ett mikrobryggeri och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.