Översyn av de svenska särreglerna för kemikalier

Motion 2017/18:2400 av Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU och Sverige måste ha samma regler och avgifter för kemikalier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan EU-inträdet har Sverige haft vissa egna regler och avgifter på olika kemikalier. Detta har tyvärr lett till att många svenska företag betalar mer i avgifter och också varit förbjudna att använda vissa kemikalier. Därmed har vissa företag tvingats att upphöra med verksamheten i Sverige och istället flytta utomlands. Konsekvensen är att Sverige tvingas importera produkter och varor från andra länders produktion.

Länder som är medlemmar i EU ska ha samma regelverk. Om vi ska ha andra regelverk måste det gynna svensk produktion, och inte missgynna vår produktion, som visar sig vara fallet idag. Med samma regelverk upphör också den illegala importen av produkter från utlandet. Den illegala importen av skadliga fabrikat gör så att konkurrenssituationen blir orättvis och missgynnar de företag som försöker följa svensk lagstiftning. Jag vill därför be regeringen att se över möjligheterna att ta bort de svenska särreglerna för kemikalier och se till att avgifterna blir likvärdiga inom hela EU. Risken är annars att konkurrensen blir lidande och att svenska jobb flyttas utomlands.

 

 

Lotta Finstorp (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU och Sverige måste ha samma regler och avgifter för kemikalier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.