Ordningsomdömen

Motion 2022/23:2009 av Johanna Rantsi (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-23
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ordningsomdömen i skolan och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

När unga söker sitt första arbete finns inte alltid några referenser för arbetsgivare att höra av sig till för att få en god bild över personen som söker arbetet och dennes kompetenser och kvalifikationer. Det är som ung vid ansökan om sitt första arbete svårt att stå sig i konkurrensen om arbeten då det ofta krävs arbetslivserfarenhet även för enklare jobb. Många gånger ställer lärare upp som referens åt sina nuvarande och tidigare elever då elever saknar tidigare arbetslivserfarenhet. Det är ofta en extra sak lärare gör vid sidan av ordinarie arbete av god vilja. Men det missbrukas också genom personer som använder sig av falska referenser.

Ett ordningsomdöme borde tas fram som läggs som en bilaga till terminsbetygen för elever i de högre årskurserna och som ges läsårsvis till gymnasieelever. Ett ordnings­omdöme skulle till exempel kunna innehålla en bedömning av elevens förmåga att passa tider, respektera andra, ta instruktioner och förhålla sig till regler. Omdömen som är relevanta både för arbetsgivare och av intresse för vårdnadshavare att se hur elever klarar.

Ordningsomdömen skulle även kunna ge effekt på ordningen i skolan och klassrum sett till trygghet och studiero. Elever som vet att de får ett ordningsomdöme som är relevant och kan komma att användas fördelaktigt av eleven själv vid till exempel arbetssökning borde tendera ett bättre uppförande. Ordningsomdömen är ett sätt att ytterligare öka tryggheten och arbetsron i skolan och bör utformas så att de ger nytta även för eleven att använda i relevanta sammanhang, till exempel jobbsökande.

Skolverket eller annan lämplig instans bör undersöka möjlig utformning av ett sådant omdöme så att det ger bästa möjliga nytta.

 

 

Johanna Rantsi (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ordningsomdömen i skolan och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2022/23:UbU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.