Öppna förskolan

Motion 2003/04:Ub330 av Veronica Palm (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2003-10-07
Hänvisning
2003-10-15
Bordläggning
2003-10-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma frågan om en reglering av öppna förskolor i lagstiftningen när den nya skollagen skall skrivas.

Motivering

Öppna förskolan omfattas inte av förskolans läroplan. Kommunerna har heller inga skyldigheter att tillhandahålla en sådan verksamhet. Öppna förskolan fyller en viktig funktion för barns och föräldrars välbefinnande. Dels är det ett bra sätt för barn att tidigt utveckla empati, solidaritet och respekt tillsammans med andra barn, dels är det ett bra sätt för föräldrar som är hemma att komma ut och träffa andra vuxna och få stöd och hjälp när de känner sig osäkra i sin föräldraroll.

I dagsläget är Statens skolverks Allmänna råd det enda som kan sägas ”reglera” den öppna förskolans verksamhet och dessa rekommendationer anknyter till skollagens bestämmelser och till förskolans läroplan. Dessa råd är viktiga ur förskolepedagogisk synvinkel och borde vara vägledande för den lagstiftning som jag efterfrågar.

Ej lagbunden verksamhet blir ofta mest drabbad när kommunerna gör besparingar och under hela 90-talet har antalet öppna förskolor minskat. I många kommuner saknas de helt. Det är viktigt att rätten till öppen förskola för alla garanteras och för att tillgodose detta borde frågan om att reglera den öppna förskolan i lagstiftningen uppmärksammas när den nya skollagen skall skrivas.

Stockholm den 25 september 2003

Veronica Palm (s)


Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma frågan om en reglering av öppna förskolor i lagstiftningen när den nya skollagen skall skrivas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.