Öppna fibernät för större frihet

Motion 2021/22:3236 av Viktor Wärnick (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att öppna upp fibernäten för alla och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bredband via fiber är idag ett grundfundament för it-kommunikation i stora delar av Sverige och kan anses lika centralt för många människors och företags vardag som fungerande elnät och elleverans. Ändå är inte marknaden för fiber lika öppen som den borde vara.

Elhandelsmarknaden borde naturligen te sig som en någorlunda förebild för en friare fibermarknad. Alla kunder bör kunna välja sin leverantör av bredband i öppna nät, trots att de till fastigheten indragna fiberledningarna har en enskild ägare. Så är också fallet bland vissa fiberägare som tillämpar principen om öppen fiber, men tyvärr långt ifrån alla.

Ägaren av fibernätet, ofta det offentliga i form av kommunala bolag, har på många ställen intagit en monopolliknande ställning som bör ifrågasättas. I likhet med elnäts-bolagen bör regelverket vara så utformat att fiberägaren har rätt att ta ut avgift för underhåll och drift av nätet som man installerat och tillhandahåller, men i övrigt vara ålagd att tillåta en annan bredbandsleverantör på sitt nät.

Ett regelverk av det slag som beskrivs ovan bör fastslås i lag så att det blir obligato­riskt för alla fibernätsägare. Denna ståndpunkt bör riksdagen tillkännage för regeringen som får utarbeta och återkomma med förslag med innebörden att fibernäten öppnas för alla.

 

 

Viktor Wärnick (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda förutsättningen för att öppna upp fibernäten för alla och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2021/22:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.