Oönskade effekter av miljölagstiftningen

Motion 2011/12:MJ402 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2011-10-05
Numrering
2011-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en genomgripande översyn av den samlade miljölagstiftningen.

Motivering

Den senaste tiden har flera bevis kommit på att regelverket inom miljöområdet är så komplicerat att reglerna emellanåt faktiskt strider mot varandra. Detta urholkar förtroendet för den ambitiösa och viktiga svenska miljölagstiftningen. Det försvårar också ibland nytänkande miljöinvesteringar från enskilda och företag.

En genomgripande översyn bör om möjligt därför göras av den samlade miljölagstiftningen med syfte att förenkla, renodla och förtydliga lagstiftningen och samtidigt förebygga att olika miljöregler motverkar varandra.

Stockholm den 29 september 2011

Jan Ericson (M)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en genomgripande översyn av den samlade miljölagstiftningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.