Omställningsbidrag för miljöns skull

Motion 2010/11:MJ253 av Carina Hägg (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2010-10-25
Numrering
2010-10-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för arbetet med miljöfarliga avlopp.

Motivering

Under valrörelsen har jag haft möjligheten att de studera den undangömda avloppsfrågan. Enligt beräkningar från bl.a. Naturvårdsverket finns idag över 400 000 miljöfarliga avlopp runt om landet.

Jag frågar mig hur många tusen det finns i just vårt län. Bara i Gnosjö där jag nyligen studerat frågan finns 800–900 miljöfarliga avlopp som påverkar dricksvattnet och närmiljön. I min hemkommun Värnamo beräknas 2/3 av de 2 500 enskilda avloppen vara uppenbart dåliga eller med tveksam rening.

Det handlar om undermåliga avlopp som dagligen bidrar till miljöfarligt utsläpp direkt ut i sjö- och havsvattnet. Inte minst drabbas Östersjön, som är en av världens mest hotade hav. Dåliga avlopp är en av de viktigaste orsakerna till att näringsämnen läcker ut i Sveriges insjöar och bidrar till algblomning och syrebrist som gör att växter och djur försvinner sakta men säkert. Samtidigt går kommunernas miljö- och hälsoskyddschefer på knäna eftersom det helt saknas resurser för att ta itu med denna enorma miljöfara inom överskådlig tid.

Till skillnad mot mycket annat kan räddningsauktioner för våra hav och insjöar inte vänta. Läget är akut men ingenting hörs från den borgerliga regeringen.

Å andra sidan har näringslivet tydligt signalerat att den privata sektorn kan och vill bidra till att vidta lämpliga åtgärder för att komma till rätta med problemen. Sverige stod inför en liknande utmaning i slutet av 1980-talet då jordbrukssystemet i Sverige bidrog till oproportionellt stora utsläpp. Den dåvarande socialdemokratiska regeringen beslutade att införa ett treårigt omställningsbidrag till de lantbrukare som valde att ställa om till alternativ odling. Varje jordbrukare som nappade på den frivilliga och miljövänliga modellen erhöll 700–2 900 kr per hektar och år under omställningen.

Stödet blev en succé som bidrog till en total modernisering av det svenska jordbruket som blev miljövänligare och konkurrenskraftigare samtidigt. Jag är övertygad om att samma riktade insatser är möjliga och fullt genomförbara med en ansvarstagande regering som prioriterar miljön. Förutom de stora miljömässiga vinster som omställningsbidrag innebär kommer även näringslivet att gynnas som kan anställa och bidra till ökad välfärd för Sverige.

Stockholm den 22 oktober 2010

Carina Hägg (S)

Yrkanden (1)

  • 0
    Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om insatser för arbetet med miljöfarliga avlopp.
    Behandlas i
    Kammarens beslut
    Avslag

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.