Om avfallsdeponier

Motion 2022/23:674 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-21
Granskad
2022-11-21
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt tillsyn av tillfälliga avfallsdeponier och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvar för sanering efter avfallsdeponier och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sänkt mängdkrav för tillståndsplikt gällande avfallsdeponier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Avfallsbranschen är i allmänhet välskött och en viktig del i det cirkulära samhället, men i flertalet kommuner har oseriösa företag missbrukat de möjligheter lagstiftningen ger. Bolagen har åtagit sig att omhänderta exempelvis byggavfall men har istället transport­erat runt avfall mellan olika anläggningar utan att ta hand om anfallet. Flera kommuner har drabbats, däribland Botkyrka och Västerås där kommuner tvingas till akuta åtgärder på grund av omfattande miljöskulder som lämnats kvar efter att företag hamnat på obestånd.

Det behövs en förändring där tillsynen av tillfälliga avfallsdeponier skärps och ansvaret för sanering tydligare läggs på ägaren, exempelvis genom att överväga att ägaren erlägger en pant för att täcka risken för sanering.

Med dagens lagstiftning är upp till 10 000 ton avfall endast anmälningspliktig verk­samhet. Med anledning av hur lagstiftningen har missbrukats finns det anledning att överväga att sänka gränsen för när tillstånd ska krävas för tillfälliga avfallsdeponier för att därigenom undvika att oseriösa aktörer etablerar sig med sopkaruseller som riskerar miljön och vattenkvaliteten.

 

 

Caroline Högström (M)

Mikael Damsgaard (M)

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skärpt tillsyn av tillfälliga avfallsdeponier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ansvar för sanering efter avfallsdeponier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över sänkt mängdkrav för tillståndsplikt gällande avfallsdeponier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.