Oläsbara texter på förpackningar

Motion 2013/14:So676 av Cecilia Dalman Eek m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämning
2013-10-04
Numrering
2013-10-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över regleringen kring innehållstexter på förpackningar för varor med allergirisker.

Motivering

Att alla varor ska ha en godtagbar information om innehållet är en självklarhet. Idag har behovet av tydliga innehållstexter ökat i takt med att allergierna ökar. Det gäller inte bara för livsmedel, utan också för andra varor som kan framkalla allergier. Exempel på ämnen som kan framkalla allergier kan finnas bland hud- och hårvårdsprodukter, kosmetika och hygienprodukter. Det blir allt viktigare att känna till innehållet.

Enligt lag får hud- och hårvårdsprodukter endast säljas om informationen på förpackningarna är bestående, lättlästa och tydliga för alla. Men ofta är obligatorisk information alltför svårläst. Ingredienser, varningstexter och användningsområden kan vara svårlästa på grund av för liten text, dåliga kontrastfärger eller olämpligt utformad förpackning som gör informationen svårläst.

Innehållet i kosmetika, krämer, schampon och hygienprodukter diskuteras allt mera. Om vi konsumenter skall kunna göra informerade val och kunna välja eller välja bort produkter så måste det gå att läsa förpackningstexten. Konsumenterna måste kunna lita på att lagar efterföljs och ha möjlighet att göra säkra val när det gäller hud- och hårvårdsprodukter, kosmetika och hygienprodukter.

Stockholm den 2 oktober 2013

Cecilia Dalman Eek (S)

Peter Jeppsson (S)

Lennart Axelsson (S)

Kerstin Engle (S)

Johan Andersson (S)

Sven-Erik Bucht (S)

Karin Åström (S)

Hillevi Larsson (S)

Christer Engelhardt (S)

Suzanne Svensson (S)

Kent Härstedt (S)

Thomas Strand (S)

Yrkanden (1)

 • 0
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över regleringen kring innehållstexter på förpackningar för varor med allergirisker.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.