Olagliga komposter

Motion 2022/23:331 av Rickard Nordin (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-17
Granskad
2022-11-17
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stryka tillståndskravet för varmkompost i avfallsförordningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I avfallsförordningens paragraf 45 finns en spännande regel. Den som äger en fastighet där avfall finns och avser att på fastigheten kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall ska anmäla detta till kommunen. Regeln betyder att din kompost måste anmälas, en anmälan som ofta kostar en bra slant, många gånger lika mycket som själva komposten. Varmkomposter luktar inte nämnvärt och drar inte till sig skadedjur, så varför de måste anmälas är en gåta. Det utförs inte heller några inspektioner utan det som fås är en stämpel, ett papper som läggs i en byrålåda och en saftig räkning som skickas ut.

Anmälningsplikten är ett typexempel på regelkrångel som är helt onödigt. De flesta känner antagligen inte till regeln utan har en svartkompost, och de som känner till den får betala för att de gör en insats för miljön.

Betydligt mer matavfall behöver bli till kompostjord eller biogas. I dag slängs alltför mycket direkt i hushållssoporna och bränns i avfallsanläggningar till ingen, eller mycket liten, nytta. Det är ett enormt slöseri med jordens resurser. Askan som blir kvar efter förbränningen är dessutom så förorenad att den inte kan användas till något utan måste deponeras. Att då ha regler och byråkrati som hindrar den som vill göra en god gärning är inget annat än dårskap. Det är dags att göra mull av kompostlagen!

 

 

Rickard Nordin (C)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stryka tillståndskravet för varmkompost i avfallsförordningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.