Till innehåll på sidan

Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik

Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-30
Granskad
2018-11-30
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett ökat ekonomiskt driftbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige äger och driver det statliga bolaget Swedavia de största och mest lönsamma flygplatserna i landet. Övriga flygplatser ägs av kommunerna med stöd av visst drifts­bidrag från staten.

De kommunala flygplatser som har statligt upphandlad flygtrafik, har väldigt svårt att uppnå egen lönsamhet då de har få rörelser på sin flygplats och små möjligheter till in­komster. Trots detta har dessa flygplatser fått se driftsbidraget sänkas i flera år samtidigt som både myndighetskrav och personalkostnader ökat. Många kommuner måste därför gå in med miljonstöd för att kunna hålla sin flygplats öppen. Det i sin tur är en sårbar länk i tillgängligheten till goda transporter i hela landet.

I år, när den statligt upphandlade flygtrafiken med Nextjet avslutades med en konkurs, ökade kommunernas kostnader ytterligare med flera miljoner. Dessa inlandskommuner, som ofta har en ansträngd ekonomi, skulle snarare behöva lägga dessa pengar på skola, vård och omsorg. Frågan är hur länge de kommer att kunna hålla flygplatserna öppna?

Det står nu allt mer klart att dessa små flygplatser är i akut behov av ökade drifts­bidrag för att kunna säkerställa öppna flygplatser.

Detta bör ges regeringen till känna.

 

 

Helena Lindahl (C)

Per Åsling (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till ett ökat ekonomiskt driftbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.