Ökat bostadsbyggande

Motion 2020/21:1240 av Edward Riedl (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-02
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostadspolitiken ska ta sin utgångspunkt i människors behov. Målet ska vara att människor ska kunna flytta till jobb, familj eller studier. Det gynnar den enskilde individen och ekonomin i stort. I förlängningen är bostadspolitiken således en del av arbetslinjen. Bostadsbristen är ofta som störst där jobben finns. Lyckas vi bygga fler bostäder i väl fungerande arbetsmarknadsregioner skulle det kunna råda bot på en stor del av arbetslösheten.

Vägen till fler bostäder går dock inte via subventioner. Snarare måste en upprens­ning ske i den djungel av lagar och regler som omgärdar bostadsbyggande. Ofta ställs helt orimliga krav på bostadens utformande och det är alldeles för lätt att överklaga och stoppa nya bostäder utan rimliga skäl. Konkret måste antalet riksintressen vid bostads­byggande ses över, bullerreglerna måste lättas upp och naturreservat måste kunna upphävas.

 

 

Edward Riedl (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska regelbördan vid bostadsbyggande och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2020/21:CU14
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.