Till innehåll på sidan

Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

Motion 2020/21:1222 av Jan Ericson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2020-10-01
Granskad
2020-10-02
Hänvisad
2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Svenska kommuner kan i dag underkänna ett enskilt avlopp utan någon annan motivering än att anläggningen är för gammal. Något krav på att kommunen utför en funktionskontroll finns inte.

I praktiken gör detta den enskilde fastighetsägaren rättslös. Det är svårt att bevisa att en avloppsanläggning fungerar. Då krävs omfattande konsulthjälp för höga kostnader. Bevisbördan borde alltid ligga på kommunen att utreda och motivera ett beslut om att underkänna ett enskilt avlopp.

 

 

Jan Ericson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2020/21:MJU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.