Öka insatserna för trafiksäkerhet

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-29
Granskad
2018-11-29
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige är det lag på att barn under 15 måste använda cykelhjälm när de cyklar. Lagen infördes den 1 januari 2005 och är till för att förhindra eller förminska skador som kan ske när man till exempel som cyklist kolliderar med en annan cyklist.

Totalt skadas cirka 2 000 cyklister allvarligt varje år och ungefär 25 personer dör årligen i cykelolyckor. Majoriteten av dem har inte använt hjälm vid tillfället för olyckan. Kollisioner med fordon i korsningar är en av de vanligare typerna av olyckor men det händer även singelolyckor vilket betyder att man t ex halkar med cykeln eller på annat sätt skadar sig utan inblandning av annan cyklist eller ett fordon. Trots lagen och de uppenbara skador som kan medfölja om man inte använder cykelhjälm är det till synes många barn och ungdomar som inte använder hjälm när de cyklar.

Det kan finnas många olika anledningar till att barn under 15 inte använder cykel­hjälm; en av de vanligare anledningarna kan vara att det inte anses coolt. Det kan också finnas en socioekonomisk och kulturell faktor. Kanske använder inte personer i ens omgivning hjälm och därför gör man inte det själv. Eller så tror man att man är en så pass bra cyklist att man inte trillar med cykeln och därför inte behöver använda hjälm som skydd.

För att fler ska använda cykelhjälm behövs lagar men också ökad medvetenhet om konsekvenserna av att inte använda cykelhjälm. Här bör fler insatser göras och då riktade mot barn men även vuxna. Folkbildningsrörelsen, vuxenutbildningen och grundskolan har en viktig roll i detta arbete.

 

 

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om trafiksäkerhet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2018/19:TU6
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.