Offentliga upphandlingar

Motion 2014/15:725 av Phia Andersson m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om offentlig upphandling.

Motivering

Kommuner och stat omsätter många miljarder kronor per år i offentliga upphandlingar.

För seriösa företag som betalar skatt och avtalsenliga löner i Sverige blir det allt svårare att konkurrera på en marknad med allt fler oseriösa företag.

De oseriösa företagen lägger onormalt låga bud som finansieras av obetalda skatter och obetalda sociala avgifter. Fusket förekommer oftast i underentreprenörsskiktet och underleverantörer till underleverantörer osv.

De låga anbud som vinner vid offentliga upphandlingar gör det omöjligt för seriösa företag att konkurrera vid offentliga upphandlingar.

En översyn av lagen om offentlig upphandling bör ske för att säkerställa att våra gemensamma skattepengar inte går till oseriösa företag som konkurrerar ut seriösa företag.

.

Phia Andersson (S)

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om offentlig upphandling.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2014/15:FiU27
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.