Till innehåll på sidan

Obligatoriskt ställningstagande till organdonation

Motion 2023/24:1440 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Motionen bereds i utskott

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-04
Granskad
2023-10-04
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa obligatoriskt ställningstagande till organdonation i deklarationen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser idag att vi i Sverige har brist på organdonatorer, vilket skapar köer av människor som riskerar livet i bristen på organ. Kampanjer av olika de slag har över tid gjorts för att sprida information om vikten av att registrera sig som donator utan att de uppnått full effekt. För att på ett träffsäkert sätt samla in aktiva ställningstaganden från landets med­borgare bör frågan ställas i deklarationen. Ett enkelt sätt att få in informationen träffsäkert vore att ställa frågan i deklarationen. Att överväga möjligheten att göra det obligatoriskt att årligen fylla i ett ja eller nej skulle göra att vi ständigt har ett uppdaterat register och därmed kan rädda liv.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

  • 1.
    Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa obligatoriskt ställningstagande till organdonation i deklarationen och tillkännager detta för regeringen.
    Behandlas i
    Socialutskottet
    Betänkande 2023/24:SoU16

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.