Till innehåll på sidan

Nu är det dags för Sverige – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2022

Motion 2021/22:3938 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Granskad
2021-10-05
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:3938

av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)

Nu är det dags för Sverige – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2022

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

1 Inledning

1.1 Pandemin är även en ekonomisk kris

1.2 Vårdskulden ska betalas av

1.3 Gängkriminaliteten ska tryckas tillbaka

1.4 Pensionerna ska stärkas

1.5 Svensk välfärd ska återupprättas

1.6 En politik som sätter Sverige främst

2 Den makroekonomiska utvecklingen

2.1 Konjunkturläget i omvärlden

2.2 Konjunkturläget i Sverige

Företag

2.3 Utsikter för arbetslösheten

2.4 Pandemin medför en fortsatt ovisshet

3 Arbete/företag

3.1 Mer i plånboken för arbetstagare och pensionärer

3.2 Utökat växa-stöd och lindrat sjuklöneansvar

3.3 Starta

Yrkanden (5)

 1. Riksdagen godkänner den preliminära beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2023 och 2024 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 23.9).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 2. Riksdagen godkänner beräkningen av inkomsterna i statens budget för 2022 enligt förslaget i avsnitt 23.8 i motionen och ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med lagförslag i överensstämmelse med denna beräkning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 3. Riksdagen beslutar om fördelning av utgifter på utgiftsområden för 2022 enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 23.6).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 4. Riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifter på utgiftsområden för 2023 och 2024 som riktlinje för regeringens budgetarbete enligt vad som föreslås i motionen (avsnitt 23.7).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 5. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU1
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.