Till innehåll på sidan

Nolltolerans mot döden på jobbet – oavsett arbetsolycka eller arbetssjukdom

Motion 2018/19:1185 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-11-27
Granskad
2018-11-27
Hänvisad
2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot döden på jobbet – oavsett arbetsolycka eller arbetssjukdom – och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den psykiska ohälsan ökar i Sverige och bör hanteras som det stora folkhälsoproblem det är. Psykisk ohälsa orsakad av arbete är också ett växande problem.

Detta arbetsmiljöproblem, ofta beroende på stress, drabbar i stor utsträckning lågavlönade kvinnor i offentlig och privat sektor. Problemet är vanligare på arbets­platser där organisation och social arbetsmiljö innebär arbetsuppgifter där det förväntas att arbetstagaren konstant högpresterar och är tillgänglig samtidigt som vederbörande har litet eller inget inflytande över arbetssituationen vilket skapar en känsla av otillräcklighet. Dessa arbetsplatser kan liknas vid det gränslösa arbetet då det saknas gräns för arbetsuppgiftens storlek.

Stress orsakar arbetsförhållanden vilket kan påverka den mentala hälsan. Stress ökar risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, övervikt och infektioner och leder till sömnbrist. Sömnbrist kan orsaka stora negativa konsekvenser för det mänskliga psyket. Stress och psykisk ohälsa behöver därför synliggöras mer. Det gäller inte minst i branscher där organisation, ledarskap och kultur negativt påverkar den psykosociala arbetsmiljön.

Människor dör av sjukdomar de fått på grund av jobbet. Här finns stora mörkertal avseende de som väljer att avsluta sina liv på grund av psykisk ohälsa orsakad av arbetet.

I en arbetsmiljö som möjliggör att chefer och medarbetare regelbundet pratar om arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling är det centralt att förebygga risker för ohälsa på arbetet. Det skapar en bättre arbetsmiljö.

De svåra konsekvenserna av den sjuka jobbstressen är ett stort folkhälso- och samhällsproblem som kräver förändring. En modern välfärdsstat bör verka för att ingen ska avlida på grund av sitt jobb. Införandet av en nollvision mot dödsfall på jobbet – oavsett om det är en arbetsolycka eller en arbetssjukdom – skulle innebära ett förändrat synsätt och visa att samhället menar allvar.

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot döden på jobbet - oavsett arbetsolycka eller arbetssjukdom - och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2018/19:AU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.