Nej till offentliga böneutrop

Motion 2021/22:2990 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över relevant lagstiftning för att säkerställa möjligheten att lokalt stoppa regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Religionsfriheten – att ensam eller tillsammans med andra – få utöva sin religion är grundlagsfäst och skall så vara. Vår rätt till religionsfrihet får dock inte begränsa andras rätt till samma sak och religionsfrihet är även rätten att inte ha en religiös tro. Man ska kunna välja att avstå från att återkommande mötas av religiösa trosbekännelser och påtryckningar. Människor ska därför inte ofrivilligt behöva höra regelbundna böneutrop när man vistas hemma, eller ute i sitt eget bostadsområde.

Institutionaliserade muslimska böneutrop som regelbundet ropas ut över bostads­områden förekommer idag i svenska städer som Fittja, Karlskrona och Växjö. Böne­utropen har försvarats med hänvisningar till religionsfriheten, men de flesta moskéer i Sverige vill inte ansöka om tillstånd för böneutrop, och religionsfriheten är inte skäl att tvinga människor att lyssna till dessa religiösa proklamationer.

Många människor som flytt till Sverige har lämnat sina hemländer för att slippa religiöst förtryck. För dessa människor är muslimska böneutrop inte ett uttryck för tolerans utan istället för den absoluta motsatsen.

Böneutropet är delvis en kallelse till bön, men till skillnad från exempelvis den svenska traditionen av ljud från klockor, vilket är en självklar del av vårt kulturella och historiska arv, så är det muslimska böneutropet också en trosbekännelse. Böneutropet rymmer bl.a. formuleringen: Allah är störst. Det finns ingen gud utom Allah. Detta ropas ut över hela bostadsområden eller stadsdelar med syfte att visa att folket i staden tillhör en viss religion, dvs. islam.

Det finns betydligt bättre sätt att kalla till bön, än att ropa ut trosbekännelser i högtalare över svenska bostadsområden. Mycket talar för att en sådan anpassning dessutom är en förutsättning för en lyckad integration, och ett Sverige som håller samman.

Det finns dessvärre gott om krafter i Sverige som inte alls arbetar för integration och samhällsgemenskap. Islamister har istället separatism, segregation och växande parallellsamhällen som affärsidé. Tillåter vi att regelbundna och institutionaliserade böneutrop ropas ut över våra bostadsområden, eller hela stadsdelar, så kan vi vara säkra på att segregationen i samhället inte bara cementeras, utan kommer också förvärras.

Att sätta stopp för återkommande och institutionaliserade böneutrop från religiösa byggnader är inte att begränsa religionsfriheten. Det handlar istället om att bevara möjligheten för den som inte önskar lyssna att säga nej tack, och att motverka ett alltmer segregerat samhälle. Mot bakgrund av detta föreslås Sveriges riksdag att ställa sig bakom att se över relevant lagstiftning för att säkerställa möjligheten att lokalt kunna stoppa regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över relevant lagstiftning för att säkerställa möjligheten att lokalt stoppa regelbundna och institutionaliserade offentliga böneutrop och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Konstitutionsutskottet
  Betänkande 2021/22:KU29
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.