Nedskräpning av haven

Motion 2022/23:1103 av Ann-Sofie Alm (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda ett nationellt ansvar med åtgärder för att säkerställa städningen av västkustens stränder och tillkännager detta för regeringen.
 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att EU-parlamentet ser ett gemensamt ansvar för att få upp plast ur havet från våra stränder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bohusläns kuster har en mäktig och outtröttlig motståndare i form av flera hundra ton plast som böljande och dagligen sköljer in från havet. Om det inte vore för små kommuners viljestyrka och för ideella eldsjälar som organiserat och idogt kämpar mot dessa plastberg skulle sommarhärliga vykortsvackra och salta dopp i de bohuslänska vikarna för alltid vara ett minne blott. Nedskräpning av den marina miljön och av stränder är en fråga som har varit aktuell under lång tid både internationellt och nationellt. Och det med rätta. Det är en överlevnadsfråga huruvida vi ska vinna över plasten i haven eller inte.

Kommunerna har idag hela ansvaret för renhållningen och därmed för att städning av stränderna sker. Kommunerna måste därför finna lämpliga lösningar för hur den verksamheten långsiktigt kan utföras. Det kan verka klok när strandskräpet kommer från den egna kommunens strandbesökare som tappar glasspapper och glömmer ölburkar. Men kommunerna vid Bohuskusten är värst drabbade i hela Europa. Från öppet hav driver årligen 8 000 kubikmeter internationellt skräp upp på öar, kobbar och skär med hjälp av Jutska strömmen, Atlantströmmen och den baltiska ytströmmen.

Det är små kommuner med små ekonomiska möjligheter som är belägna längs den vackra bohuslänska kusten. Att hålla stränderna skräpfria och hålla havet friskt är en mycket kostsam operation, och utan de ideella eldsjälarna som i ur och skur kärleksfullt rensar upp så att alla vi andra kan njuta av havsglittret skulle ekvationen inte gå ihop.

Att verka internationellt inom bland andra Ospar och Helcom för att komma till rätta med marin nedskräpning vid källan är inte tillräckligt. Staten borde finna möjlighet att avsätta resurser såväl för havsmiljön som för åtgärder mot nedskräpning.

Det är orimligt att det ska vara den lilla kommunens enskilda ansvar. Det är heller inte rimligt att vi fortsätter att förlita oss på att ideella krafter kommer att kunna fortsätta att rädda våra hav och stränder utan ekonomiska tillskott, då skräpmängden som tvingar sig upp på våra stränder oförtrutet fortsätter att öka.

Regeringen bör därför utreda ett nationellt ansvar med åtgärder för att säkerställa städningen av Sveriges och Bohusläns kust i syfte att rädda havs- och strandmiljön.

Regeringen bör även påtala för EU-parlamentet att detta även är ett EU-ansvar. Ska vi vinna över nedskräpningen av våra hav och över mikroplasterna som drabbar allt levande liv måste vi arbeta tillsammans.

 

 

Ann-Sofie Alm (M)

 

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att utreda ett nationellt ansvar med åtgärder för att säkerställa städningen av västkustens stränder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att EU-parlamentet ser ett gemensamt ansvar för att få upp plast ur havet från våra stränder och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2022/23:MJU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.