Nationella mål för jämlikhet

Motion 2022/23:1162 av Joakim Järrebring (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa mål för hur jämlikheten ska utvecklas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Graden av jämlikhet avgör i mycket stor grad hur väl ett samhälle och dess individer mår. Under välfärdsstatens uppbyggnad minskade inkomstskillnaderna kontinuerligt i Sverige. I slutet på 1980-talet var inkomstklyftorna i Sverige som lägst och sedan 1990-talet har inkomstskillnaderna trendmässigt ökat.

De ökade inkomstskillnaderna i Sverige beror till största del på politiska beslut. Den förda politiken har lett till mindre omfördelning av resurser samtidigt som marknads­inslagen i offentlig verksamhet har ökat och marknadslogiken har krupit in i den offentliga förvaltningen.

Ska Sverige lyckas bryta utvecklingen krävs tydliga mål för den förda politiken. Tydliga och mätbara mål skulle hjälpa till att fokusera arbetet och vara en vägledning när prioriteringar ska göras. Ett tydligt formulerat mål om riktningen på jämlikheten i samhället skulle också hjälpa medborgarna att utvärdera det politiska arbetet och ut­kräva ansvar.

 

 

Joakim Järrebring (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fastställa mål för hur jämlikheten ska utvecklas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2022/23:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.