Nationella insatser mot djurrättsextremism

Motion 2021/22:1932 av Åsa Coenraads m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-01
Granskad
2021-10-01
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen måste arbeta nationellt mot djurrättsextremism och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en brottskod för djurrättsrelaterade brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I lagen om yttrandefrihet säkras:

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt enligt denna grundlag att i ljudradio, tv och vissa liknande överföringar, offentliga uppspelningar ur en databas samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Lagen ger en frihet i att yttra sitt missnöje och sin vilja i både tal och skrift. Tyvärr missbrukas detta allt oftare av en grupp militanta djurrättsaktivister som inte bara yttrar sin åsikt utan även skrämmer och hotar för att få sin vilja igenom.

Enligt en enkät från Lantbrukarnas Riksförbund upplever bönderna att attacker från djurrättsaktivister riktade mot bönder har ökat de senaste två åren. Enligt under­sökningen handlar djurrättsaktivisternas attacker om intrång i bostäder, skadegörelse, telefonterror, misshandel och hot. Sveriges bönder upplever en allt större rädsla för att deras djurbesättningar ska skadas av så kallade djurrättsaktivister.

Jobb och företagande är en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva och bidra till det gemensamma. De gröna näringarna bedrivs ofta av familjer som befinner sig utanför de stora samhällena och dess närhet till grannar och polis. Idag befinner sig många landsbygdsföretag i en osäkerhet ekonomisk tillvaro på grund av utländsk konkurrens och svikande priser.

Näringslivets värde och existens hotas när demokratins principer sätts ur spel och människor i autonoma grupper som anser sig stå över demokratin och lagen för att tvinga fram sin vilja. Vi ser dessvärre exempel på hur djurrättsextremister hotar, förstör och saboterar för enskilda företag, jägare och djurhållare. Hoten riktas numera även mot familjemedlemmar och företagspartners.

Den här typen av brottslighet måste tas på större ansvar och straffpåföljderna behöver bli strängare.

För att demokratin och näringsfriheten ska kunna värnas krävs ett extra skydd mot och en nationell samordning av den här typen av hot och brott från djurrättsextremister. Under de senaste åren har vi sett en upptrappning av brottslighet mot djurhållare, politiker och jägare på ett sätt som aldrig får normaliseras eller accepteras. Polisen misstänker att brotten är organiserade och synkroniserade nationellt men har idag inte möjlighet att samordna sig. För att enklare hitta likartade brott och mönster krävs en ny brottskod som är djurrättsrelaterad.

 

 

Åsa Coenraads (M)

 

Lars Püss (M)

John Widegren (M)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisen måste arbeta nationellt mot djurrättsextremism och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta en brottskod för djurrättsrelaterade brott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU40
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.