Till innehåll på sidan

Nationell strategi för sällsynta diagnoser

Motion 2022/23:1452 av Ulrika Westerlund och Annika Hirvonen (båda MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-11-22
Granskad
2022-11-23
Hänvisad
2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av nationell strategi för sällsynta diagnoser och sällsynta sjukdomar och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Människor med sällsynta diagnoser eller sällsynta sjukdomar har ofta mycket svårt att få sammanhängande hjälp och stöd. Mycket återstår tills det kan bli en trygg situation för såväl patienter och anhöriga som vårdpersonal som annars sällan kommer i kontakt med en viss typ av sjukdomar. Vi måste ha säkerställt en struktur där den enskilde ska få insatser av kunnig personal som känner till dennes situation och har gedigen kunskap. Även tillgången till särläkemedel måste fungera. Vi anser att det behövs en nationell strategi för sällsynta diagnoser som tar utvecklingen ett steg vidare. I utformningen bör funktionsrätts- och patientorganisationer som arbetar med frågorna finnas med.

 

 

Ulrika Westerlund (MP)

Annika Hirvonen (MP)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av nationell strategi för sällsynta diagnoser och sällsynta sjukdomar och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2022/23:SoU13
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.