Motprestation som krav för försörjningsstöd

Motion 2021/22:2978 av Christian Carlsson (KD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-04
Granskad
2021-10-04
Hänvisad
2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utanförskapet i våra särskilt utsatta områden måste brytas för att inte gå i arv. Utbildningssatsningar är viktigt, men vi måste också reformera arbetsmarknaden på ett sätt som minskar risken och kostnaden att anställa. Det är så vi på allvar kan se till att fler faktiskt får chansen att gå från bidrag till jobb.

Drivkrafterna att gå från bidrag till egen försörjning behöver förstärkas. Det ska alltid löna sig att ta ett jobb istället för att leva på bidrag, och på samma sätt som det offentliga har ett ansvar att erbjuda stöd för att få människor i arbete, så har också den som står utan arbete ett ansvar att ta tillvara på de möjligheter som erbjuds.

Det är viktigt för de arbetsmarknadspolitiska åtgärdernas legitimitet att skatte­betalarna vet att den som får bidrag anstränger sig för att göra sig anställningsbar i Sverige, men det är framförallt viktigt att den som är arbetslös inte passiviseras.

Mot bakgrund av detta ska sfi-studier, men även obligatorisk samhällsorientering samt arbetskrav ställas som motkrav för försörjningsstöd för den som är arbetsför.

Kristdemokraterna vill lägga ner det kommunala försörjningsstödet för arbetsföra personer, och istället införa en statlig dagpenning. Fram tills dess bör det vara obliga­toriskt för kommunerna att ställa krav på motprestation för försörjningsstöd, och ett sådant motkrav skulle exempelvis kunna innebära krav på att arbeta ett visst antal timmar i veckan hos ideella föreningar eller för kommunen.

 

 

Christian Carlsson (KD)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om skärpta krav för att erhålla försörjningsstöd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2021/22:SoU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.