Molntjänster

Motion 2017/18:2568 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen då dokument som är viktiga för brottsutredningar flyttats till molntjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Information och data har de senaste decennierna till stor del flyttats från pappers­dokument till filer i en dator. Filerna flyttar nu mer och mer ut på så kallade moln­tjänster. Lagstiftningen runt dokument tillhörande olika verksamheter och personer har dock inte följt med. Det finns idag inget lagstöd för att hämta hem eller använda dokument som lagts i molntjänster som bevis vid brottsutredningar eller rättegångar.

Molntjänster kan idag vara ett sätt att gömma undan dokumentation i laglöst land. Denna lagstiftning behöver därför ses över och moderniseras utifrån de olika lagringsplatser som idag finns för dokumentation.

 

 

Lotta Olsson (M)

Jan R Andersson (M)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen då dokument som är viktiga för brottsutredningar flyttats till molntjänster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU15
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.