Till innehåll på sidan

Möjlighet att återkalla serveringstillstånd vid kränkningar och våld från ordningsvakter

Motion 2017/18:2427 av Lorentz Tovatt (MP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-04
Granskad
2017-10-04
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om förändringar i alkohollagen där möjlighet ges för kommuner att återkalla serveringstillstånd vid kränkande agerande och opåkallat våld från ordningsvakter och annan personal och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har idag ett rikt nattliv med ett stort utbud av restauranger, barer och nattklubbar. Detta berikar Sverige som land kulturellt, rekreationellt och är viktigt för besöksnäringen. Aktörerna som bedriver dessa för samhället viktiga verksamheter och deras personal gör generellt ett mycket gott arbete för att stävja ordningsstörningar och överservering. Det finns dock många exempel som missköter sitt förtroende. Selektiva insläpp för att motverka att en viss etnisk grupp släpps in, sexistiska, rasistiska och andra kränkande tillmälen, opåkallat våld samt annat oacceptabelt agerande har i allt för stor utsträckning mött besökare hos serveringstillståndsinnehavares. Allvarligheten i dessa agerande förstärks än mer av att dessa handlingar ofta utförs av ordningsvakter som givits möjlighet av staten att vidta våld. Det måste tas på stort allvar när detta förtroende missbrukas.

Dessa övertramp är givetvis straffbara eftersom det utgör brott. Bevissvårigheter gör dock att det är så gott som uteslutet att personalen som utfört den kränkande handlingen döms för detta och möjligheterna att komma åt problematiken på denna väg är därför mycket begränsade. För att komma tillrätta med problemet föreslås därför ändringar i alkohollagen (2016:1622). På så sätt kan ansvarutkrävande även ske mot serveringstillståndsinnehavaren, som leder ordningsvakterna och den övriga personalens arbete. Det är serveringstillståndsinnehavaren som är ytterst ansvarig för att undvika oacceptabelt agerande och har bäst möjlighet att förebygga det. Det rådande rättsläget, där en kombination av lagstiftning och lokala föreskrifter reglerar serveringstillstånds återkallande, har inte lyckats förändra problembilden.

Ändringar i alkohollagen om serveringstillstånd

En kommun får idag meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte 1) uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller 2) följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. De krav som gäller för tillståndets meddelande är reglerade dels i alkohollagen och dels i kommunernas anslutande föreskrifter samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen. För att få en enhetlig möjlighet för kommuner att återkalla serveringstillstånd samt ta ett samlat grepp runt problematiken föreslås därför att krav ställs på tillståndsinnehavarens bemötande av besökare i alkohollagen. Denna förändring kan göras i bestämmelserna om återkallande i alkohollagen genom en exemplifierande uppräkning av ageranden som kan föranleda återkallat serveringstillstånd eller på annat sätt som är lämpligt och effektivt.

Mot bakgrund av detta bör regeringen återkomma med förslag till förändrad lagstiftning för serveringstillstånd och dess tillsyn.

 

 

Lorentz Tovatt (MP)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om förändringar i alkohollagen där möjlighet ges för kommuner att återkalla serveringstillstånd vid kränkande agerande och opåkallat våld från ordningsvakter och annan personal och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.