Till innehåll på sidan

Möjliggörande av dygnspass inom räddningstjänst och personlig assistans

Motion 2023/24:2496 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad
2023-10-05
Granskad
2023-10-05
Hänvisad
2023-10-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur arbetstidsdirektiv som möjliggör dygnsarbete inom yrken såsom brandman och personlig assistent kan utarbetas för svensk arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser nu en arbetsmarknad där kvalificerad arbetskraft känner sig tvingad att byta arbete på grund av ändringar i ett kollektivavtal som ingåtts mellan arbetsmarknadens parter. Avtalet trädde i kraft den 1 oktober 2023 och hindrar dygnsarbete. Inte ens om jag själv vill jobba dygn får jag så göra. Inte ens om jag har sovande dygn får detta arbetspass ingå i mitt schema. Något som innebär stora problem inom brandförsvaret då medarbetare med de tidigare reglerna kunnat ta arbete långt från hemmet då resorna inte behövt göras så många gånger under arbetsmånaden i och med att antalet timmar per arbetspass möjliggjort längre lediga pass däremellan. Likaså ser vi arbete med personer som behöver assistans i hemmet. Där människor är extra sårbara för byte av personal och i större behov av trygghet och kontinuitet rycks nu detta bort i och med ny lagstiftning.

En lagstiftning som fördyrar, försvårar och skapar osunda förflyttningar är inget annat än dumt. Implementeringen av det sedan 2003 fastslagna EU-reglementet på svensk arbetsmarknad har satt fack och arbetsgivare i rävsaxar. Arbetsgivarorganisa­tionerna vill göra rätt och undvika böter men samtidigt behålla kompetens på arbets­platserna och facket vill företräda medlemmarna som efter implementeringen säger upp sig och lämnar yrket. En ohållbar situation på grund av en lagstiftning på EU-nivå. Dock ser vi hur andra länder i Europa, vilka lever under samma regelverk, lyckats implementera utan ”överimplementering” och genom undantag för vissa grupper kunnat behålla personal.

För att säkra den svenska modellen där arbetstagare och arbetsgivare över tid lagt sig vinn om att komma överens och därefter leva upp till respektive ansvarområde bör vi se över hur regelverket kan implementeras och inte strida mot gällande lagstiftning men ändå tillåta arbete som innebär dygnstjänst när det ges möjlighet att sova under arbets­passet.

Lagar och regler ska vara av godo och underlätta, inte skapa oro och oreda. Då har det blivit fel och behöver åtgärdas. Det gäller oavsett om det är lagar och regler vi ansvarar för själva eller om det är lagar och regler vi behöver arbeta för att förändra om de ligger på EU-nivå och hindrar ett effektivt arbete i Sverige.

För att skapa lugn i trygga arbetspass inom LSS och för att upprätthålla hög kompetens och flexibla arbetsförhållanden inom brandförsvaret bör dessa grupper tas som pilotprojekt för hur dygnspass kan återinföras som möjlig arbetsform. Attraktiva arbeten med attraktiva och flexibla arbetspass borde alltid vara eftersträvansvärt på svensk arbetsmarknad liksom i resterande EU.

 

 

Ann-Sofie Lifvenhage (M)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur arbetstidsdirektiv som möjliggör dygnsarbete inom yrken såsom brandman och personlig assistent kan utarbetas för svensk arbetsmarknad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Arbetsmarknadsutskottet
  Betänkande 2023/24:AU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.