Missbruksvård

Motion 2016/17:656 av Christina Örnebjär (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-09-30
Granskad
2016-10-03
Hänvisad
2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av konsekvenserna av en skadelindringsprincip i alkohol-, tobaks- och narkotikapolitiken och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Narkotikadödligheten i Sverige är näst högst i hela EU och har mer än fördubblats de senaste tio åren. I Sverige dör 70 personer per en miljon invånare i narkotikarelaterade dödsfall; snittet i EU är 17 personer.

Samtidigt som Sveriges restriktiva hållning gällande narkotika har varit framgångsrik när det gäller att minska och förhindra att människor alls provar har vi misslyckats totalt med dem som redan befinner sig i missbruk. Det tunga missbruket är lika utbrett i Sverige som i övriga Europa.

Tre till sex månaders drogfrihet för att få hjälp och stöd har under lång tid varit en vanlig metod för att bemöta människor i missbruk. Detta trots att det oftast inte lett till att människor lyckats ta sig ur sitt missbruk. Nyligen beslutades det i FN att medlemsländerna behöver ha en mer human syn på missbruk och fokusera mer på skademinimering, behandling och vård istället för nolltolerans och skuldbeläggning i form av straff. Det finns åtskilliga rapporter som visar på att när vändpunkten väl kommer för en människa med ett missbruk är det livsviktigt att samhället lyssnar, stöttar och hjälper på en gång. För många personer med missbruk är stödjande insatser som sprututbyte, tak-över-huvudet, mat i magen och rena kläder det första steget mot ett liv utan missbruk. Genom ökat stöd för att åtgärda den bakomliggande orsaken till missbruket kan man hjälpa människor på ett bättre sätt än att först ställa orimliga krav på drogfrihet från dag ett för att ens få tillgång till hjälp.

Konsekvenserna av en skadelindringsprincip i den svenska alkohol-, tobaks- och narkotikapolitiken bör utredas. Den finska linjen som innebär en restriktiv och tuff politik mot narkotikan men en stödjande politik riktad mot missbrukarna är ett exempel på hur man kan arbeta.

En nollvision mot narkotika är bra men Sverige behöver också ha en nollvision mot missbruksrelaterade dödsfall. Sverige ska ha en missbruksvård som ligger i framkant, som är human och som ger resultat.

 

 

Christina Örnebjär (L)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning av konsekvenserna av en skadelindringsprincip i alkohol-, tobaks- och narkotikapolitiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.