Minkars rätt till naturligt beteende

Motion 2017/18:366 av Birgitta Ohlsson (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minkar som hålls för pälsproduktion ska ha tillgång till simvatten och att dagens burhållning av minkar ska avvecklas då den inte är förenlig med djurs rätt till naturligt beteende, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Enligt djurskyddslagens 2 § ska djur inte utsättas för onödigt lidande och i 4 § lagstadgas djurens rätt till naturligt beteende. I Sverige hålls omkring en miljon minkar i gallerburar på ett 70-tal minkfarmer. Minkar är enligt naturen ensamlevande rovdjur som undviker kontakt med andra minkar. De rör sig över kilometerlånga, vattennära revir. Deras jakt sker till stor del i vatten.

På dagens pälsfarmer hålls den solitära minken i gallerburar i långa rader där närhet till andra minkar är oundvikligt. I burarna är det omöjligt för minkarna att få utlopp för sitt naturliga beteende som omfattar att kunna jaga och simma.

Sveriges Veterinärförbund gör klart att oavsett om minken är uppfödd på pälsfarm eller i det vilda är det samma djurart och djurens behov av naturligt beteende är också samma. Ledande svenska veterinärer är tydliga med att minkar inte kan hållas i dagens burar, om djurskyddslagens 4 § om rätt till naturligt beteende, ska gälla.

Bottenarean i en minkbur är typiskt sett 0,255 kvadratmeter. En bur som rymmer två unga minkar i Sverige mäter 80 x 30 x 45 cm plus bolåda och med en mindre bur ovanpå. På det lilla utrymmet har minkarna ingen möjlighet att utföra sitt naturliga beteende.

Förändringen i de svenska föreskrifterna som kom 2013 räcker inte för att uppfylla djurskyddslagens 4 §. Experter påpekar att minkar i Sverige ska hållas i miljöer där de får tillgång till inhägnader med simvatten där deras naturliga beteende tillgodoses.

En ny vetenskaplig studie från år 2016 bekräftar att tillgång till simvatten är en viktig berikning för minkar. I Tyskland ställs krav på simvatten. I Schweiz får minkar inte hållas i bur alls. I Nederländerna, världens fjärde största minkproducent, träder förbud mot minkfarmning i kraft 2024 efter en utfasningsperiod på elva år som ger näringen möjlighet att tjäna in genomförda investeringar. I Storbritannien är pälsdjursfarmning förbjudet sedan över ett decennium. Tjeckien är det senaste i en rad europeiska länder som förbjudit uppfödning av djur för päls.

I dessa länder har man funnit att burhållning av minkar inte är förenligt med gott djurskydd. Uppfödning av djur för pälsens skull ses av många som oetisk. I Sverige anser 8 av 10 att det inte bör vara tillåtet att föda upp djur i bur för pälsens skull.

 

Birgitta Ohlsson (L)

 

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minkar som hålls för pälsproduktion ska ha tillgång till simvatten och att dagens burhållning av minkar ska avvecklas då den inte är förenlig med djurs rätt till naturligt beteende, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Miljö- och jordbruksutskottet
  Betänkande 2017/18:MJU24
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.