Till innehåll på sidan

Miljögifter i kläder

Motion 2009/10:MJ253 av Fredrik Lundh och Karin Åström (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2009-10-01
Numrering
2009-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljögifter i kläder.

Motivering

Frågan om miljögifter i kläder har diskuterats flitigt under de senaste åren och med all rätt, eftersom textilproduktionen är smutsig och ofta använder sig av miljögifter. Ett exempel är ämnet nonylfenol som hittats i textilier på stora butikskedjor i Sverige. Ämnet kommer ut i vattendragen genom tvätt och påverkar fortplantningen hos de organismer som lever i vattnet. Ämnet är förbjudet att använda i EU, men inte att importera. Trots att företag säger att de inte använder ämnet, har tester visat att det finns i stora mängder i deras textilier.

Bland annat Naturskyddsföreningen och Swedwatch har granskat miljökontrollen vid ett antal svenska klädföretag. Deras slutsats är att kontrollen av miljögifter i kläder är dålig. Hälften av företagen avböjde över huvud taget att svara på utskickade frågor. Den andra hälften ställde likartade krav på sina leverantörer. Det innebär att de har en lista på kemikalier som inte får finnas i produkter och kräver att leverantörerna följer lokala miljölagar.

Få företag ställer enligt rapporten krav på tillverkningen eller kontrollerar att deras krav följs. Speciellt gäller detta underleverantörer. Företagen säger att de litar på de lokala miljömyndigheterna. Med andra ord har svenska klädföretag dålig kontroll på tillverkare och underleverantörer och vilka miljögifter som används vid produktionen.

Många bär gärna en t-shirt som talar om att den varken har skadat natur eller människor under produktionen. Det är viktigt att alla textilier ska kännas lika bra att använda i framtiden. Därför behövs det strängare krav på att företag kontrollerar att inte farliga miljögifter används vid produktion av kläder. Även tillsynen från miljömyndigheternas sida måste skärpas avseende miljögifter i kläder.

Stockholm den 23 september 2009

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljögifter i kläder.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.