Miljö

Motion 2000/01:MJ711 av Lennart Daléus m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
2000-10-05
Granskning
2000-10-11
Hänvisning
2000-10-11
Bordläggning
2000-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

En god miljö är i allra högsta grad en fråga om livskvalitet.
Utan en god miljö undergrävs människors makt över sin
vardag och möjligheter att förverkliga sig själva.
Centerpartiets människosyn som slår fast alla människors
lika rätt och värde gör att en sådan utveckling inte är
acceptabel för oss. Människor ska kunna känna att miljön
inte utgör ett hot mot deras frihet. En god miljö är en viktig
komponent för att människor ska känna sig trygga. Ingen ska
behöva vara rädd för att miljöförstöring ska hota dem eller
deras barns liv och levnadsrum. Regeringen klarar tyvärr
inte av att skapa förutsättningar för en miljödriven
utveckling som har funktionstänkandet som grund. Den
miljödrivna utveckling som Centerpartiet eftersträvar
kommer att skapa möjligheter för

Yrkanden (108)

 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnperspektivet bör finnas med i allt miljöarbete.
  Behandlas i
 • 1
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att barnperspektivet bör finnas med i allt miljöarbete.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försiktighetsprincipen bör gälla vid introduktion av nya byggmaterial.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försiktighetsprincipen bör gälla vid introduktion av nya byggmaterial.1
  Behandlas i
 • 2
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att försiktighetsprincipen bör gälla vid introduktion av nya byggmaterial.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionstänkande och ekoeffektivitet.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionstänkande och ekoeffektivitet.
  Behandlas i
 • 3
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om funktionstänkande och ekoeffektivitet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljöpolitiken måste formas med funktionstänkandet som grund.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att miljöpolitiken måste formas med funktionstänkandet som grund.
  Behandlas i
 • 4
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljöpolitiken måste formas med funktionstänkandet som grund.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avsluta de lokala investeringsprogrammen och använda de återstående pengarna på ett för miljön och sysselsättningen effektivare sätt.1
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att avsluta de lokala investeringsprogrammen och använda de återstående pengarna på ett för miljön och sysselsättningen effektivare sätt.
  Behandlas i
 • 5
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att avsluta de lokala investeringsprogrammen och använda de återstående pengarna på ett för miljön och sysselsättningen effektivare sätt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en samlad strategi för miljöexport i linje med vad som presenterats av Miljöexportutredningen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en samlad strategi för miljöexport i linje med vad som presenterats av Miljöexportutredningen.
  Behandlas i
 • 6
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om en samlad strategi för miljöexport i linje med vad som presenterats av Miljöexportutredningen.
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handel med utsläppsrättigheter.
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handel med utsläppsrättigheter.
  Behandlas i
 • 7
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handel med utsläppsrättigheter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 8
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tryggad vattenförsörjning.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grön skatteväxling.2
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grön skatteväxling.
  Behandlas i
 • 9
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om grön skatteväxling.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miniminivåer för miljöskatter i EU.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miniminivåer för miljöskatter i EU.2
  Behandlas i
 • 10
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miniminivåer för miljöskatter i EU.
  Behandlas i
 • 11
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om innehållet och hanteringen av EU:s 6:e miljöhandlingsprogram.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 12
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör vara pådrivande för att EU:s ekonomi skall miljöprövas.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 13
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljökrav vid utvidgningen av EU.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bildandet av en nordisk miljöunion.3
  Behandlas i
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bildandet av en nordisk miljöunion.
  Behandlas i
 • 14
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bildandet av en nordisk miljöunion.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handel med utsläppsrättigheter i en nordisk miljöunion.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handel med utsläppsrättigheter i en nordisk miljöunion.
  Behandlas i
 • 15
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handel med utsläppsrättigheter i en nordisk miljöunion.
  Behandlas i
 • 16
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en konsekvent märkning och aktivt arbete inom EU för att minska antibiotikaanvändning och genmodifiering av livsmedel.
  Behandlas i
 • 16
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en konsekvent märkning och aktivt arbete inom EU för att minska antibiotikaanvändning och genmodifiering av livsmedel.
  Behandlas i
 • 16
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en konsekvent märkning och aktivt arbete inom EU för att minska antibiotikaanvändning och genmodifiering av livsmedel.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 17
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avveckla EU:s stöd och subventioner till tobaksodling.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 18
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strikt ansvar och obligatorisk ansvarsförsäkring.4
  Behandlas i
 • 18
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strikt ansvar och obligatorisk ansvarsförsäkring.
  Behandlas i
 • 18
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om strikt ansvar och obligatorisk ansvarsförsäkring.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 19
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fri tillgång till forskningsresultat.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 20
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om patent på liv.4
  Behandlas i
 • 20
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om patent på liv.
  Behandlas i
 • 20
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om patent på liv.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 21
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljökvalitetsnormer även skall omfatta biologisk mångfald.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 21
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljökvalitetsnormer även skall omfatta biologisk mångfald.
  Behandlas i
 • 21
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att miljökvalitetsnormer även skall omfatta biologisk mångfald.
  Behandlas i
 • 22
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om biologisk mångfald i det moderna samhället.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 23
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppräkning av anslag till ideella organisationer verksamma inom natur- och kulturmiljöområdet.
  Behandlas i
 • 23
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppräkning av anslag till ideella organisationer verksamma inom natur- och kulturmiljöområdet.
  Behandlas i
 • 23
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om uppräkning av anslag till ideella organisationer verksamma inom natur- och kulturmiljöområdet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 24
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att markägare måste ges skälig ersättning för de miljöinsatser som görs vid bildandet av olika typer av reservat.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 24
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att markägare måste ges skälig ersättning för de miljöinsatser som görs vid bildandet av olika typer av reservat.
  Behandlas i
 • 24
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att markägare måste ges skälig ersättning för de miljöinsatser som görs vid bildandet av olika typer av reservat.
  Behandlas i
 • 25
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att medel bör reserveras för skötsel och tillsyn av de naturvårdsområden som bildas samt medel till ersättning för angränsande skog som skadas av exempelvis insektsangrepp i ett reservat.
  Behandlas i
 • 25
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att medel bör reserveras för skötsel och tillsyn av de naturvårdsområden som bildas samt medel till ersättning för angränsande skog som skadas av exempelvis insektsangrepp i ett reservat.
  Behandlas i
 • 25
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att medel bör reserveras för skötsel och tillsyn av de naturvårdsområden som bildas samt medel till ersättning för angränsande skog som skadas av exempelvis insektsangrepp i ett reservat.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 26
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samråd mellan myndigheter och markägare vid inventering av markområden.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 26
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samråd mellan myndigheter och markägare vid inventering av markområden.
  Behandlas i
 • 26
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om samråd mellan myndigheter och markägare vid inventering av markområden.
  Behandlas i
 • 27
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Godstransportdelegationen bör få ett tilläggsdirektiv att presentera en delrapport om miljö och transporter.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 28
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i möjligaste mån prioritera befintlig infrastruktur före nyanläggning.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 29
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av trängselavgifter.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  avslag
 • 30
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda frågan om ett samlat ansvar för infrastruktur.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 31
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att söka dispens från Auto/Oil-direktivet i de delar som rör inblandning av ersättningsbränslekomponenter.
  Behandlas i
 • 31
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att söka dispens från Auto/Oil-direktivet i de delar som rör inblandning av ersättningsbränslekomponenter.
  Behandlas i
 • 31
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att söka dispens från Auto/Oil-direktivet i de delar som rör inblandning av ersättningsbränslekomponenter.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 32
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattebefrielse för biobränslen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 32
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattebefrielse för biobränslen.2
  Behandlas i
 • 32
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skattebefrielse för biobränslen.
  Behandlas i
 • 33
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avgifta kretsloppen.
  Behandlas i
 • 33
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att avgifta kretsloppen.
  Behandlas i
 • 33
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförts om att avgifta kretsloppen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 34
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpta återvinningsmål inte får innebära högre miljöbelastning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 34
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpta återvinningsmål inte får innebära högre miljöbelastning.
  Behandlas i
 • 34
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skärpta återvinningsmål inte får innebära högre miljöbelastning.
  Behandlas i
 • 35
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag om ett generellt producentansvar i linje med vad som presenterats av Kretsloppsdelegationen.
  Behandlas i
 • 35
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag om ett generellt producentansvar i linje med vad som presenterats av Kretsloppsdelegationen.
  Behandlas i
 • 35
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör återkomma med förslag om ett generellt producentansvar i linje med vad som presenterats av Kretsloppsdelegationen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 36
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riktlinjer för vad som är sorterat och osorterat avfall framarbetas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 36
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riktlinjer för vad som är sorterat och osorterat avfall framarbetas.
  Behandlas i
 • 36
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att riktlinjer för vad som är sorterat och osorterat avfall framarbetas.
  Behandlas i
 • 37
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda vilka konsekvenser en skatt på förbränning av sopor skulle få för miljön och människors hälsa.2
  Behandlas i
 • 37
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda vilka konsekvenser en skatt på förbränning av sopor skulle få för miljön och människors hälsa.
  Behandlas i
 • 37
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda vilka konsekvenser en skatt på förbränning av sopor skulle få för miljön och människors hälsa.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 38
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör initiera en utredning om IT och miljö.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 39
  Riksdagen beslutar att tillsätta en grupp som kan se över riksdagens rutiner i syfte att minimera påverkan på miljön.6
  Behandlas i
 • 39
  Riksdagen beslutar att tillsätta en grupp som kan se över riksdagens rutiner i syfte att minimera påverkan på miljön.
  Behandlas i
 • 39
  Riksdagen beslutar att tillsätta en grupp som kan se över riksdagens rutiner i syfte att minimera påverkan på miljön.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 40
  riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör vara pådrivande inom EU för att förändra upphandlingsdirektiven så att det blir möjligt att ställa offensiva miljökrav.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 40
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör vara pådrivande inom EU för att förändra upphandlingsdirektiven så att det blir möjligt att ställa offensiva miljökrav.7
  Behandlas i
 • 40
  riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör vara pådrivande inom EU för att förändra upphandlingsdirektiven så att det blir möjligt att ställa offensiva miljökrav.
  Behandlas i
 • 41
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till en internationell fosforkonvention för att uppmärksamma fosfor som en kritisk resurs.
  Behandlas i
 • 41
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till en internationell fosforkonvention för att uppmärksamma fosfor som en kritisk resurs.
  Behandlas i
 • 41
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ta initiativ till en internationell fosforkonvention för att uppmärksamma fosfor som en kritisk resurs.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 42
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera frågan om fosforhushållning i EU, där en grönbok bör utarbetas.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 42
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera frågan om fosforhushållning i EU, där en grönbok bör utarbetas.
  Behandlas i
 • 42
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att initiera frågan om fosforhushållning i EU, där en grönbok bör utarbetas.
  Behandlas i
 • 43
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en strategi för fosforåtervinning.
  Behandlas i
 • 43
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en strategi för fosforåtervinning.
  Behandlas i
 • 43
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en strategi för fosforåtervinning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 • 44
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en lokal utformning av strandskyddet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 44
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en lokal utformning av strandskyddet.
  Behandlas i
 • 44
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en lokal utformning av strandskyddet.
  Behandlas i
 • 45
  Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nästa långtidsutredning bör ta hänsyn till klimatförändringar och uttunningen av ozonskiktet.
  Behandlas i
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.