Mellanvårdsinsatser för psykiskt sjuka patienter

Motion 2019/20:3186 av Sultan Kayhan m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-10-03
Granskad
2019-10-03
Hänvisad
2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Efter utskrivning från psykiatrisk slutenvård kan steget till sjukskrivning i hemmet bli alltför stort och det återbesök i öppenvården som erbjuds några veckor senare inte vara tillräckligt för att hindra återinsjuknande. Det behövs ett mellanalternativ så att patienter har någonstans att landa efter en lång sjukhusvistelse.

Omsorgen efter slutenvården för dessa patienter förutsätter ett aktivt samarbete mellan primärvård, kommun, landsting och anhöriga. Detta fungerar många gånger inte, på grund av bristande kunskap och samordning mellan olika aktörer.

Psykiatrin skulle kunna få ett uppdrag att etablera s.k. mellanvårdsinsatser t.ex. i form av ett mellanvårdsteam, där det finns tillgänglig psykiatrisk kompetens. Under denna mellanvårdsperiod kan fler aktörer kopplas in för samordning mellan kommun, landsting och närstående. Dessa insatser kan förhindra återinsjuknande för patienter med t.ex. svårare depressioner eller psykosdiagnoser, som i dag saknar ett mellanvårds­alternativ.

Genom ett hälsofrämjande arbetssätt kan mellanvårdsteamen identifiera risker på ett tidigt stadium för att förhindra längre slutenvård. Patienterna kan även få en genomgång av alla de tunga mediciner de måste konsumera dagligen. Även närstående till patienten behöver få bättre stöd.


En utveckling av eftervården för personer med psykiska sjukdomar kan öka förut­sättningarna för jämlik vård och skapa bättre tillgång till rekommenderade metoder.

 

 

Sultan Kayhan (S)

 

Anders Österberg (S)

Kadir Kasirga (S)

Lawen Redar (S)

Teres Lindberg (S)

Thomas Hammarberg (S)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av möjligheten att införa mellanvårdsinsatser i psykiatrin och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2019/20:SoU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.