Till innehåll på sidan

med anledning av skr. 2015/16:76 Kvalitetssäkring av högre utbildning

Motion 2015/16:3300 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Skrivelse 2015/16:76
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-01-14
Bordlagd
2016-01-19
Hänvisad
2016-01-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålägga regeringen att återkomma med ett nytt mer stringent förslag om kvalitetssäkring av den högre utbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi ser positivt på ett nytt förslag för kvalitetssäkring av den högre utbildningen och att detta nya förslag innehåller en process där Universitetskanslersämbetet i högre grad granskar lärosätenas egna utvärderingar i enlighet med ENQA:s riktlinjer. Vi ser också positivt på att införa en tvågradig skala i stället för den nuvarande tregradiga.

 

Dock verkar liggande förslag från regeringen vara framtaget i en hast och inte tillräckligt genomarbetat. Vi anser att Universitetskanslersämbetets kontroller mer skall vara fokuserade på utbildningsprogrammens kvalitet och resultat än att lägga resurser på kringuppgifter som att vara kvalitetsdrivande. Självklart skall Universitetskanslersämbetet utföra examenstillståndsprövning. Risken är att hela systemet med kontroller blir för omfattande och därmed slukar för stora resurser.   

Till sist vill vi att det skall vara tydligare sanktioner mot de lärosäten som inte uppfyller kraven vid Universitetskanslersämbetets kontroller.

 

 

Stefan Jakobsson (SD)

Robert Stenkvist (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ålägga regeringen att återkomma med ett nytt mer stringent förslag om kvalitetssäkring av den högre utbildningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU9
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.