Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Motion 2021/22:4308 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:46
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-18
Bordlagd
2021-11-22
Granskad
2021-11-22
Hänvisad
2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att rätt till innehav av ljuddämpare ska föreligga om förutsättningar att ansöka om samt beviljas licens för passande vapen finns och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att rätt till innehav av ammunition ska föreligga om förutsättningar att ansöka om samt beviljas licens för passande vapen finns och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen lämnar i propositionen förslag om vissa lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare. Lättnaden utgörs av att ljuddämpare likställs med ammunition snarare än skjutvapen såsom gäller enligt dagens lagstiftning. Till skillnad från tidigare förslag på området innebär förslagen en lättnad för laglydiga jägare och sportskyttar. Den valda konstruktionen är dock inte ideal, då samma problematik som finns kring ammunition nu kommer att gälla för ljuddämpare. Problematiken innebär att personer som har vapenlicens och säljer vapnet, för att sedan införskaffa ett nytt, även måste göra sig av med eventuella ljuddämpare som passar till både det tidigare och det kommande vapnet, under tiden tills vapenlicens för det nya vapnet bifalles.

Läckageteorin har sedan länge motbevisats, och en lång rad tillkännagivanden i vapenfrågorna ligger hos regeringen för åtgärdande. Dessa frågor återkommer årligen i betänkandet om vapenfrågor, och bör hanteras där. Inom ramen för detta ärende bör dock den problematik som ovan redogjorts för ligga till grund för ytterligare tillkännagivanden.

Rätt att inneha ljuddämpare

Rätten att inneha ljuddämpare utan särskilt tillstånd bör föreligga så länge en person har rätt att ansöka om att inneha ett vapen som en sådan ljuddämpare passar till, exempelvis en jägare som har jaktlicens men ännu inte licens för det aktuella skjutvapnet. Detta står i kontrast till propositionen som förutsätter att licens har beviljats. Det bör inte föreligga ett krav om tillstånd att inneha ett visst vapen, då detta medför problem vid försäljning och nya köp av vapen av samma typ. En utredning bör ta ställning till om huruvida en ordning där rätten att inneha ljuddämpare härleds till rätten att söka licens för vapen av en sådan typ eller om rätten ska grunda sig i tillståndet för ett visst vapen men med en rätt att inneha ljuddämpare under en övergångsperiod medan försäljning och köp sker. Farhågorna gällande problem med ljuddämpare har sin grund i problematiken med ammunition, där innehav av ammunition mellan vapenbyten innebär problem för många jägare, men även sportskyttar.

Rätt att inneha ammunition

Likaså bör en sådan förändring för ljuddämpare även föranleda en revidering för ammunition. Då propositionen medför att ljuddämpare likställs med ammunition skulle en förändring för ljuddämpare även lämpligen kunna medföra en förändring för ammunition. Rätten att inneha ammunition bör förutsättas så länge en person har rätt att ansöka om och förutsättningar att beviljas licens för skjutvapen som ammunitionen passar. Utredningen gällande ljuddämpare bör därför även omfatta rätten att inneha ammunition.

 

 

Tobias Andersson (SD)

 

Adam Marttinen (SD)

Katja Nyberg (SD)

Ebba Hermansson (SD)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att rätt till innehav av ljuddämpare ska föreligga om förutsättningar att ansöka om samt beviljas licens för passande vapen finns och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU11
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att rätt till innehav av ammunition ska föreligga om förutsättningar att ansöka om samt beviljas licens för passande vapen finns och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU11
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.