Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:46 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

Motion 2021/22:4306 av Johan Pehrson m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:46
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-11-18
Bordlagd
2021-11-22
Granskad
2021-11-22
Hänvisad
2021-11-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på tillstånd för ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen en ändrad reglering om ljuddämpare. I stället för att ljuddämpare likställs med skjutvapen föreslås de likställas med ammunition.

Detta är visserligen en regelförenkling men tillgodoser inte det tydliga önskemål som riksdagen uttryckt. Riksdagsåret 2018/19 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen om att helt avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare (bet. 2018/19:JuU29). Förra riksdagsåret skärpte riksdagen budskapet genom ett nytt till­kännagivande om att skyndsamt avskaffa kravet på särskilt tillstånd för ljuddämpare (bet. 2020/21:JuU30).

Skillnaden mellan att ta bort tillståndskravet och att flytta tillståndskravet till en annan lagkategori kan tyckas liten, men i praktiken får den stora konsekvenser. Eftersom automatiskt tillstånd ska förutsättas ges till den som lagligt innehar ett skjutvapen som ljuddämparen passar till, kommer det att uppstå många svårhanterade situationer när det är oklart vad som menas med att ”passa till” vapnet. En ljuddämpare kan fysiskt passa till ett vapen även om den är avsedd för ett skjutvapen i annan kaliber.

Vidare kan den oönskade situationen uppstå att den som under legala former säljer ett gevär till en köpare som inte önskar överta ljuddämparen kommer att finna sig vara illegal innehavare av en ljuddämpare därför att det tillhörande vapnet inte längre finns i personens ägo. Den sortens situationer kan inte vara önskvärda att kriminalisera.

Det kan också ifrågasättas om en ljuddämpare principiellt bör likställas med ammunition. Till skillnad från ammunition har ljuddämpare ingen enskild komponent som kräver tillstånd.

Liberalerna anser sammanfattningsvis att regeringens lagförslag inte är tillräckligt. Reformeringen behöver fullföljas i enlighet med riksdagens tidigare uttryckta vilja.

 

 

Johan Pehrson (L)

 

Maria Nilsson (L)

Lina Nordquist (L)

Gulan Avci (L)

Christer Nylander (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa kravet på tillstånd för ljuddämpare och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2021/22:JuU11
  Utskottets förslag
  BifallDelvis
  Kammarens beslut
  BifallDelvis

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.