Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4714 av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-04
Granskad
2022-05-06
Bordlagd
2022-05-10
Hänvisad
2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:4714

av Jimmie Åkesson och Oscar Sjöstedt (båda SD)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Inledning

Riktlinjer för budgetpolitiken – tryggheten först

Stärk rättsväsendet, hela rättskedjan

En misslyckad migrationspolitik

Stärkt ekonomi för Sveriges hushåll

Fler i arbete

Konjunkturläget

Konjunkturläget i omvärlden

Konjunkturläget i Sverige.

Utsikter för arbetslösheten

Stärk Sveriges motståndskraft

Ett starkare försvar

Inriktningen för upprustningen av försvaret

Stärkt civil beredskap och inhemsk livsmedelsförsörjning

Billigare transporter

Riv upp 2030-målet

Permanent sänkt skatt

Sänkt reduktionsplikt

En stabil

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.