Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

Motion 2021/22:4707 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2021/22:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2022-05-03
Granskad
2022-05-06
Bordlagd
2022-05-10
Hänvisad
2022-05-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2021/22:4707

av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition

1   Sammanfattning

De senaste årens många prövningar har lärt oss att vi behöver ett starkt samhälle för att klara svåra utmaningar. Vänsterpartiet värnar det välfärdssamhälle som tidigare generationer har byggt och eftersträvar en samhällsutveckling som drar lärdom av de vinningarna.

Rysslands invasion av Ukraina orsakar enormt mänskligt lidande. Grova övergrepp har begåtts, miljontals människor har tvingats på flykt och städer har ödelagts. Kriget bidrar också till stor osäkerhet i den globala ekonomin, med inbyggda risker för redan utsatta länder. Kriget får även återverkningar i Sverige. En tydlig effekt är den snabba ökningen av energi-,

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen godkänner förslaget till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 5-8 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2021/22:FiU20
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.