Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

Motion 2020/21:4064 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:191
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-05-12
Bordlagd
2021-05-18
Granskad
2021-05-18
Hänvisad
2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2020/21:4064

av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

med anledning av prop. 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Behovet av ändrade regler

4.1 Migrationskommitténs direktiv

5 Begränsningslagen

6 En feministisk regering med rötterna i arbetarrörelsen

6.1 Försämrad jämställdhet

6.2 Försämringar för barn

6.3 Försämrad arbetsmarknad

6.4 Försämrad integration

7 En återgång till utlänningslagen

8 Avslå propositionen

8.1 Översyn och övergångsbestämmelser

8.2 Verkställighetshinder

8.3 Rättssäkerhet

8.4 Regularisering

2   Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen.

Riksdagen

Yrkanden (5)

 • 5.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att införa en form av regularisering för den som drabbats av den bristande migrationslagstiftning som gällt de senaste åren och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen vid en återgång till utlänningslagens lydelse före den 20 juli 2016 bör återkomma med förslag på översyn av lagen och nödvändiga övergångsbestämmelser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de ensamkommande barn och unga som varit i Sverige i över ett år ska beviljas permanenta uppehållstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör tillsätta en utredning för att se över rättssäkerheten inom asylprocesser och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 1.
  Riksdagen avslår proposition 2020/21:191 Ändrade regler i utlänningslagen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2020/21:SfU28
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.