Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

Motion 2018/19:3094 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:99
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-29
Bordlagd
2019-05-02
Granskad
2019-05-02
Hänvisad
2019-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Motion till riksdagen

2018/19:3094

av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

med anledning av prop. 2018/19:99 Vårändringsbudget för 2019

1   Innehållsförteckning

1 Innehållsförteckning

2 Förslag till riksdagsbeslut

3 Inledning

4 Vänsterpartiets syn på regeringens förslag

4.1 Besparingarna på Arbetsförmedlingen

4.2 Utebliven resursförstärkning till Arbetsmiljöverket

4.3 Delegationen mot segregation

4.4 Lärarassistenter

4.5 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna

4.6 Anskaffningen av Patriot

4.7 Avsaknad av jämlikhetsreformer

4.8 Avsaknad av riktade statsbidrag till äldreomsorgen

5 Förslag till ändringar gällande inkomster

5.1 Avvisar nedsättning av arbetsgivaravgifter för den först anställda

5.2 Avvisar nedsättning av arbetsgivaravgifter

Yrkanden (9)

 1. Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av tabell 1 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna (avsnitt 4.5 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021 (avsnitt 5.1 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 4. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift (avsnitt 5.2 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 5. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 5.2 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 6. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 5.2 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 7. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi i den del som avser avskaffad nedsättning för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet (avsnitt 5.3 i motionen).
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 8. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag om avskaffande av nedsättningen för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet med en tredjedel (avsnitt 5.3 i motionen) och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 9. Riksdagen godkänner ändrad beräkning av inkomster för 2019 enligt regeringens förslag med de ändringar som framgår av avsnitt 5 i motionen.
  Behandlas i
  Finansutskottet
  Betänkande 2018/19:FiU21
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.