Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:128 Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Motion 2018/19:3107 av Fredrik Malm m.fl. (L)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:128
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-05-24
Granskad
2019-05-27
Bordlagd
2019-05-28
Hänvisad
2019-05-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att individens skyddsskäl ska vara den bärande principen för svensk asyllagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reglerna om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige behöver en långsiktig och hållbar migrationspolitik och sluta med de tvära kasten. Sverige kan inte gå tillbaka till det tidigare regelverket utan det behövs en uppdaterad asyllagstiftning som bygger på humanism och realism.

I tider av stora migrationsströmmar är det särskilt viktigt att hålla på rättssäkerheten och principerna. Vårt asylsystem ska vara rättssäkert och bygga på individuell prövning, dvs. rätten att få sin sak prövad av myndighet och domstol. De som har asylskäl ska få stanna medan de som saknar asylskäl måste lämna landet. Vårt fokus ska vara att hjälpa personer som har skyddsskäl.

Den förda migrationspolitiken under föregående mandatperiod har varit kluven, inhuman och rättsosäker. Familjeåterföreningar försvåras och viktig arbetskraft utvisas, samtidigt som vuxna utan asylskäl får stanna för gymnasiestudier. Nu behövs långsiktig­het och blocköverskridande överenskommelser om framtidens migrationspolitik.

Vi vill se en gemensam asyllagstiftning på EU-nivå, men i väntan på konkreta resultat måste vår lagstiftning ligga mer i linje med andra EU-länders. En parlamen­tarisk kommitté ska därför tillsättas för att vi ska få en blocköverskridande överens­kommelse om en ny långsiktig migrationspolitik. I väntan på denna nya lagstiftning behöver den tillfälliga asyllagstiftningen förlängas i två år. Det görs nu med den aktuella propositionen, som bygger på januariavtalet – överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. I överenskommelsen anges också att när den tillfälliga lagen förlängs ska samtidigt reglerna om familjeåter­förening förändras, vilket nu innebär att fler minderåriga barn ska kunna återförenas med sina familjer.

Liberalerna står bakom både förlängningen av den tillfälliga lagen och förändrad familjeåterförening. Vi anser att möjligheterna till familjeåterförening ska gälla lika för gruppen flyktingar och alternativt skyddsbehövande, som ofta är från krigets Syrien. En förlängning av den tillfälliga lagen, även med förändrad familjeåterförening, kommer att leda till att färre människor kommer till Sverige än vad som skulle ha varit fallet om vi skulle återgå till de gamla reglerna i sommar.

Vi är dock fortsatt kritiska till det lapptäcke av regler som gäller t.ex. för olika uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Liberalerna har röstat emot rättsosäkra och krångliga regler som den rödgröna regeringen infört under senare år och som också kritiserats kraftigt av tunga remissinstanser. Reglerna är rättsosäkra och orättvisa. En särskild grupp som saknat skyddsskäl och fått avslag – ofta i flera instanser – har valts ut framför andra och fått en ny möjlighet till uppehållstillstånd. Vi värnar asylrätten med individuell prövning där varje människas skyddsbehov står i centrum, inte gymnasiestudier eller långa handläggningstider. Vi ser nu också konsekvenserna av den förda politiken. Många unga lever i utsatthet utan vare sig försörjning eller bostad. För oss har det varit och kommer att fortsätta vara självklart att värna den individuella asyl­rätten, där individens skyddsskäl ska vara den bärande principen för svensk asyllag­stiftning, inte gymnasiestudier. Denna liberala utgångspunkt behöver vara vägledande för den långsiktiga asyllagstiftning på humanitär grund som behöver komma på plats efter att den tillfälliga lagen löpt ut 2021 och efter att den parlamentariska kommittén avslutat sitt arbete.

I det fortsatta arbetet med att ta fram en ny långsiktig migrationslagstiftning kommer Liberalerna att driva på för ett hållbart, rättssäkert och rättvist system. Det är tydligt att Sverige behöver en uppdaterad asyllagstiftning som bygger på humanism och realism.

 

 

Fredrik Malm (L)

 

Barbro Westerholm (L)

Christer Nylander (L)

Tina Acketoft (L)

Lina Nordquist (L)

Johan Pehrson (L)

Mats Persson (L)

Allan Widman (L)

 

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att individens skyddsskäl ska vara den bärande principen för svensk asyllagstiftning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reglerna om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialförsäkringsutskottet
  Betänkande 2018/19:SfU26
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.