Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Motion 2017/18:4022 av Mikael Eskilandersson och Roger Hedlund (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:129
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-28
Granskad
2018-03-29
Bordlagd
2018-04-10
Hänvisad
2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilda regler för försäljning av lotter och spel ska införas som i princip gör det helt förbjudet att sälja lotter och spel över telefon, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Spelberoende är ett ökande problem i Sverige. Vi tycker att det är oetiskt att försäljning av lotter och spel om pengar sker genom att telefonförsäljare ringer upp personer och försöker övertala dem att köpa lotter, ofta med löften om hur mycket man kan vinna. Därför bör särskilda regler för försäljning av lotter och spel införas som i princip bör göra det helt förbjudet att sälja lotter och spel över telefon. Denna reglering ska klart framgå i regleringen av telefonförsäljning.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

Roger Hedlund (SD)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilda regler för försäljning av lotter och spel ska införas som i princip gör det helt förbjudet att sälja lotter och spel över telefon, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU36
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.