Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:81 Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Motion 2015/16:3318 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:81
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-01-27
Bordlagd
2016-01-28
Hänvisad
2016-02-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärderna även bör inkludera främlingspass och resedokument och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den biometriska informationen även bör kontrolleras vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har länge efterfrågat en skärpning kring reglerna för passhanteringen. Vi är därför positiva till att ett sådant förslag äntligen presenteras för riksdagen.

 

I likhet med Migrationsverket och Sveriges generalkonsulat i Istanbul anser vi dock att åtgärderna även bör inkludera främlingspass och resedokument. Regeringens motivering att det inte finns något som indikerar något mer omfattande missbruk är svagt. Varför agera när det är försent, när resehandlingar redan hunnit bli missbrukade? Bättre att då vara proaktiv och även på detta område skärpa reglerna så att den marknaden inte ens har chansen att bli omfattande. Dessutom är det inte orimligt att tänka sig att marknaden för dessa typer av handlingar kommer bli mer attraktiv när reglerna omkring passhantering skärps. När Migrationsverket själva dessutom flaggar för det behovet finns det all anledning att skärpa även dessa regler, speciellt i avsaknad av vad nackdelen skulle vara.

 

Propositionen anger också att en av de mest effektiva åtgärderna för att försvåra missbruk av pass vore att vid Schengenområdets yttre gränser införa en obligatorisk kontroll av biometrisk information i pass som omfattar både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare. Det är glädjande att det nu verkar finnas insikt att man faktiskt kontrollerar den biometriska informationen som finns tillgänglig i passen. Att detta inte görs per automatik redan idag för alla som passerar en passkontroll är i sig anmärkningsvärt. Det borde vara självklart annars förloras poängen med den biometriska informationen.

Dock anser vi att denna biometriska information även bör kontrolleras vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige. Det bör göras för alla som passerar. På så sätt kan missbruket av pass närmast reduceras till noll. För att göra gränspassagerna smidiga bör omfattningen av fingeravtrycksläsare utökas vid gränskontrollerna för att kunna hantera de flöden av människor som passerar.

 

 

 

Kent Ekeroth (SD)

Adam Marttinen (SD)

 

Yrkanden (2)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att åtgärderna även bör inkludera främlingspass och resedokument och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den biometriska informationen även bör kontrolleras vid alla gränspassager och passkontroller i Sverige och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2015/16:JuU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.