Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården

Motion 2015/16:3381 av Anders W Jonsson (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:138
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-04-06
Bordlagd
2016-04-12
Hänvisad
2016-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åldersgränser för screening och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Regeringen föreslår i Proposition 2015/16:138 att en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården införs. Mammografi ska regelbundet erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Syftet, enligt regeringen, är att stärka kvinnors hälsa och uppnå en mer jämlik vård.

 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor och varje dag insjuknar ungefär 20 kvinnor. Det är därför avgörande att man i ett tidigt stadium upptäcker och behandlar cancern. Regeringens förslag, att alla kvinnor mellan 40- och 74 år ska få tillgång till avgiftsfri screening ställer vi oss därför positiva till. Enligt Socialstyrelsen är screening med mammografi avgörande för att kunna minska dödligheten hos de kvinnor som får diagnosen bröstcancer. Det är därför underligt att regeringen valt att sätta en övre åldersgräns vid 74 år och därmed begränsa tillgången för äldre kvinnor.

 

I dag uppnår fler kvinnor en hög ålder och är friskare än bara för några generationer sedan. En frisk 75-årig kvinna i Sverige kan idag förvänta sig att leva ytterligare 15 år i snitt. Oavsett ålder så leder tidigare upptäckt av sjukdomen till att patienten överlever. Antalet nyinsjuknande i bröstcancer ökar med stigande ålder och 25 procent av dessa fall inträffar hos kvinnor som är äldre än 74 år. Att tidigt, efter individuella bedömningar upptäcka cancer ger fler möjlighet att leva ett längre och friskare liv.

 

Enbart ålder kan inte vara skäl till varför inte en undersökning eller behandling genomförs. Det måste vara en helbedömning utifrån individens hälsotillstånd som ska ligga till grund för olika vårdinsatser, inte ålder. Centerpartiet anser därför att den övre åldersgränsen för erbjudande av mammografi bör tas bort.

 

 

Anders W Jonsson (C)

 

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åldersgränser för screening och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2015/16:SoU17
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.