Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt

Motion 2015/16:3342 av Caroline Szyber och Ola Johansson (KD, C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2015/16:125
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2016-03-23
Bordlagd
2016-04-05
Hänvisad
2016-04-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betalningsplanen för gäldenären i samband med skuldsanering generellt ska uppgå till tre år och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En grupp i samhället som lider mycket svårt är de som länge levt under hotet om indrivning av varje krona de kan tjäna utöver existensminimum. De skuldsatta och deras anhöriga lever ett kringskuret liv år efter år. Vissa grupper har befunnit sig på detta obestånd sedan 90-talets inledning.

För människor i denna situation saknas ofta ork och förmåga att genomföra den totala skuldsanering som skulle vara dem till störst hjälp. Resultatet blir emellertid ofta att de hamnar i en allt mer omöjlig situation, med allt mindre hopp om att någonsin ta sig ur sin situation. Deras begränsning och avskärmning har också accelererat i takt med att kontanternas användning minskat. Utan tillgång till ett bankkort går det inte att boka tågbiljett eller betala i en parkeringsautomat, trots att pengar finns på kontot.

Proposition 2015/16:125 tar därför ett vällovligt initiativ för att ge fler evighetsgäldenärer möjlighet att ansöka om och genomgå skuldsanering. Med skuldsanering ges en ekonomisk rehabilitering med förutsättningar för den överskuldsatte att påbörja ett nytt liv. Att propositionen också vill minska riskerna med företagande och främja möjligheterna för företagare att få skuldsanering bör också ses som mycket positivt.

Vad gäller betalningsplanens utformning anser emellertid Kristdemokraterna och Centerpartiet att propositionen saknar den ambition om en generell treårig betalningsplan för skuldsaneringen som utredaren Jan Ertsborn underströk i betänkandet Vägen tillbaka för överskuldsatta SOU 2008:82. Propositionen vill ge uttryck för en flexibilitet och därmed sträva till att efter i flera fall korta betalningsplanen under de fem år som gäller idag. Vi vill i stället i likhet med de remissvar som bland annat Konsumentverket och Kronofogdemyndigheten framställt, förorda en generell treårig betalningsplan utan betalningsfria månader. Med propositionens ambition att påbörja gäldenärens betalningar redan från inledandebeslutet kortas dessutom betalningsplanen väsentligt. Kronofogdens uppgifter om att handläggningstiden i mars 2015 från ansökan till inledningsbeslut uppgick till sex månader och från ansökan till slutligt beslut till tio månader, talar för att skuldsaneringstiden därmed skulle krypa ner mot två år.

Värdet av att snabbare kunna rehabiliteras gör att resan till ett nytt liv kommer snabbare och upplevs mer framkomlig.

 

Caroline Szyber (KD)

Ola Johansson (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betalningsplanen för gäldenären i samband med skuldsanering generellt ska uppgå till tre år och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2015/16:CU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.