Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

Motion 1990/91:K91 av Erkki Tammenoksa m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1990/91:149
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-04-16
Bordläggning
1991-04-17
Hänvisning
1991-04-18

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Radio/TV-sändningar på minoritets- och invandrarspråk
Ett politiskt beslut har fattats om en omorganisation av
Sveriges Radio inför nästa avtalsperiod. Uppdraget att
sända radio- och TV-program i allmänhetens tjänst är
oförändrat. Detta innebär att den kommande Radio/TV-
koncernen kommer att ansvara för invandrar- och
minoritetsprogrammen.
I samband med att Lokalradion och Riksradion förs
samman borde det finnas möjligheter att utöka resurser för
de finskspråkiga radioprogrammen. Möjligheter borde
också finnas att på sikt föra radiosändningar till samma
kanal utan att den regionala bevakningen äventyras. De
finskspråkiga programmen i Sveriges Radio/TV har ju en
särställning som ett ''inhemskt'' och nordiskt språk enligt
riksdagens beslut. Frågan om samordning gäller även de
andra invandrarprogrammen.
I den parlamentariska beredningen och den påföljande
debatten har invandrar- och minoritetsprogrammen helt
glömts bort. I propositionen nämns dessa dock, men utan
något ställningstagande. Invandrar- och
minoritetsprogrammens roll och organisationen bör
uppmärksammas inför samordning och den kommande
avtalsperioden.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om invandrar- och
minoritetsprogrammen i Sveriges Radio/TV.

Stockholm den 16 april 1991

Erkki Tammenoksa (s)

Lahja Exner (s)

Sinikka Bohlin (s)


Yrkanden (2)

 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om invandrar- och minoritetsprogrammen i Sveriges Radio/TV.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 • 1
  att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om invandrar- och minoritetsprogrammen i Sveriges Radio/TV.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.